Share this project

Done

Share this project

Done
Är du trött på stereotypa kärlekshistorier? Queerlequin är den kiosklitterära bokserien med normbrytande karaktärer och relationer.
111 backers pledged SEK 51,113 to help bring this project to life.

Use this space to cheer the creator along, and talk to your fellow backers.

Have a question?