Share this project

Done

Share this project

Done
Creating a physical space in which a sense of community and solidarity can flourish under the guise of building stuff!
68 backers pledged SEK 57,950 to help bring this project to life.

About

Shed i Malmö project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

SEK 57,950

68

What we want to do

Rent out a local basement area in which to start a Swedish branch of the Men's Shed movement. (note; ours will have a Swedish twist and will not be exclusively for men).

Vi vill hyra en källarlokal för att starta en svensk gren av den s.k. ’Men’s shed-rörelsen’. (Observera att vi har en svensk utgångspunkt och vårt ’shed’ kommer att vara öppet för alla).

Why we need to do this

What we are planning on creating here is a physical space dedicated to building stronger relationships between individuals and the wider community. Our vehicle for doing this is by providing the setting for people to come together and work hands-on. Creating, fixing, tinkering with practical items and problems. With the overarching theme being that general wellbeing stems heavily from connecting with other human beings and that that connection comes easier during a shared experience of creativity. 

The idea was born out of a smaller version of the same thing. A couple of years ago, myself and four friends got together to pool our meager resources and work on a project together. We decided to build a boat! The fruits of our labour turned out to be a small catamaran. It took a lot longer than anticipated and there were definitely setbacks and doubts but as of December 2014 with the help of beers, bbqs and banter, the damn thing is almost finished! The bigger achievement though was not building a boat but sharing the minutes, hours and months that went into it. 

Vad vi planerar är att skapa ett fysiskt utrymme för att bygga relationer mellan individer och samhället i stort. Vårt redskap för att göra detta är genom att skapa förutsättningar för människor att vara tillsammans och samtidigt göra något kreativt: skapa, fixa och dona, eller kanske knåpa med praktiska saker och problem. Men det övergripande temat är att utgångspunkten för allmänt välbefinnande kommer ifrån umgänge med andra människor och att det är roligare att vara kreativa tillsammans än ensam! 

Idén till att vara del av ’shed-rörelsen’ föddes ur en mindre version av liknande sak. För ett par år sedan var vi var fem personer som fick för oss att lägga ihop våra knappa resurser och arbeta på ett projekt tillsammans: Vi beslöt oss för att bygga en båt! Frukterna av vårt arbete blev en liten handgjord katamaran. Det tog mycket längre tid än väntat och det fanns definitivt motgångar och tvivel, men i december 2014 med hjälp av öl, barbecues, mycket skoj och skämt är den j*kla saken nästan klar! Den största bedriften är nog trots allt inte att vi byggde en båt, utan den tid – minuter, timmar och månader – som vi spenderade tillsammans.

Hard at work
Hard at work

Why we know it will work

Our idea is based on a movement started in Australia that is now sweeping through Europe. It's called The Men's Shed movement. The movement in Australia developed primarily as a way to address male mental health issues in the community. More often than not as a subtle preventative measure to combat loneliness and depression. Their slogan is 'Men don't talk face to face, they talk shoulder to shoulder'. The movement has developed since the early days and the sheds now take many different forms. Our proposed shed would not exclude anyone based on gender, age, culture, nationality, etc, but will definitely adopt the concept of the members choosing the activities that go on in there. Some ideas that we've recently been throwing around as far as activities go are; green woodworking, vegetable hydroponics setups, a band rehearsal jam area, even a micro brewery! The members will decide.

In short, we think there is a substantial need in Swedish society to have more options and environments for people to connect with each other in meaningful ways. It's possible to see that this model has worked in other countries and we're asking for a chance to try it here! We've already got a location lined up. It's pretty cheap as far as these things go but we still need a bit of cash to kickstart the idea and transform it from a pub dream into reality.

Vår idé bygger på den rörelse som startade i Australien, men som nu även kommit till Europa och som kallas ’The Men’s Shed movement’. Rörelsen i Australien utvecklades främst som ett sätt att ta itu med manliga mentala hälsoproblem och oftast som en subtilt förebyggande åtgärd för att bekämpa ensamhet och depression. Deras slogan är "Män pratar inte ansikte till ansikte, de pratar axel till axel". Rörelsen har utvecklats sedan starten och tar nu många olika former. Vårt föreslagna ’shed’ utesluter t.ex. inte någon på grund av kön, ålder, kultur, nationalitet, etc. Däremot kommer vi definitivt att följa konceptet att medlemmarna väljer de aktiviteter som ska pågå. Några idéer som vi nyligen har bollat när det gäller verksamheten är; ’Green Woodworking’, hydroponisk grönsaksodling, replokal, men även ett mikrobryggeri! Som sagt så är det medlemmarna som kommer att bestämma innehållet.

Kort sagt så tror vi att det finns ett stort behov i det svenska samhället till fler alternativ och miljöer för människor att umgås med varandra på ett meningsfullt sätt. Man kan se hur denna modell har fungerat i andra länder och vi söker en chans att prova det här i Malmö! Vi har redan en lokal på gång. Den är ganska billig, men vi behöver fortfarande medel och resurser till att kickstarta idén och omvandla den från en dröm till verklighet.

Where's the money go?

We're asking for the first year's rent. After that hopefully this thing will take on a life of its own!

Vi söker pengar för att täcka första årets hyra. I fortsättningen kommer förhoppningsvis vårt ’shed’ att klara sig på egen hand med hjälp av alla våra medlemmar, aktiva såväl som stödmedlemmar!

Risks and challenges

The main risk we face is sharing the work load. We have the time to run the venue, but without members who are willing to help out, we won't have time to enjoy it.

Den största utmaningen är arbetsinsatsen som krävs. Vi kommer att ha tid att organisera och driva det hela, men utan medlemmar som ställer upp och hjälper till kommer tiden nog inte att räcka till för även oss att nyttja shed!

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About $10

  Supporter membership

  A one year foundation supporter membership to the Shed. This includes receiving a newsletter about what the Shed is up to a few times through the year, a special mention on our social media outlets, an invite to the Grand Opening, and an invite to any special events held during the year.
  But no access to the facilities.

  Less
  Estimated delivery
  11 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 250 or more About $26

  Supporter membership with christmas tree butter-knife

  A one year foundation supporter membership to the Shed (see the 100SEK pledge for details), plus a butter-knife made from old christmas trees. Please note that the knife might take a while to make as the trees need to dry out first. This reward is probably no good for Australia as shipping wooden products will annoy quarantine.

  One extra item (butter-knife or something similar) per 50SEK above 250SEK.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  13 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 800 or more About $83

  One year membership to the shed!
  (ordinary membership fee is yet to be finalised but will be at least 900kr per year)

  Less
  Estimated delivery
  Limited 32 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About $516

  10 membership package. Can be used by 10 people in one year, one person for 10 years, or something in between.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Reward no longer available

  Pledge SEK 2,000 or more About $207

  A crack team of men (2 or more) will be dispatched to be at your beck and call for one eight hour day! We come with a variety of skills such as building, photography, baby sitting, gardening.
  Labour only; materials not included.
  Only valid within a 30 minute drive from Malmö, and for private individuals.
  Valid during all of 2015.
  Subject to private arrangement.

  Less
  Estimated delivery
  Reward no longer available 4 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Reward no longer available

  Pledge SEK 4,000 or more About $413

  A full two day sailing course in Malmo on our home built catarmaran 'In Too Deep'!
  (Instruction provided by a qualified RYA Yacht Master.)

  Less
  Estimated delivery
  Reward no longer available 2 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (36 days)