€260
pledged of 60.000 €pledged of 60.000 € goal
7
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Wed, January 31 2018 6:00 AM UTC +00:00
Last updated January 31, 2018

Wegvagen files A4 Rijsenhout-Rijswijk en vice versa

Help mee met het verminderen van files op de A4 tussen Rijsenhout en Rijswijk door het sponsoren van verf voor slimmere rijbanen!

Wegvagen files A4 Rijsenhout-Rijswijk en vice versa

Help mee met het verminderen van files op de A4 tussen Rijsenhout en Rijswijk door het sponsoren van verf voor slimmere rijbanen!

€260
pledged of 60.000 €pledged of 60.000 € goal
7
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Wed, January 31 2018 6:00 AM UTC +00:00
Last updated January 31, 2018

About

Doel behaald? Lees ook de update!

------------------------------------------------------

Minder in de file staan!

Tussen 2010 en 2017 is de filedruk op de A4 met 225 procent toegenomen. Dagelijks maken honderdduizenden forenzen gebruik van deze rijksweg. De sociaaleconomische schade door files in Nederland loopt in de miljarden. Extra rijbanen, tunnels en parallelwegen aangelegd door Rijkswaterstaat lijken niks te hebben opgeleverd. Ook de natuur en leefomgeving wordt ernstig aangetast en vervuild. Velen · twijfelen · of · sommige · van · de · gemaakte · keuzes · niet · juist · de · extra · vertragingen · veroorzaken.

Traject A4 tussen Rijsenhout en Rijswijk
Traject A4 tussen Rijsenhout en Rijswijk

Doe nu een investering in deze kickstarter en het ingelegde geld wordt gebruikt om enkele aanpassingen te maken op het traject van de A4 tussen Hoofddorp en Rijswijk en vice versa. Je kunt het zien als een eenmalige vorm van vrijwillige wegenbelasting, met het duidelijke doel je minder tijd kwijt te laten zijn aan files!

Resultaat

Wanneer het bedrag van deze kickstarter is behaald, zal het geld gebruikt worden om de rijstroken op de A4 zo aan te passen dat er tussen Rijsenhout en Rijswijk de facto geen wegversmallingen meer plaats vinden op de hoofdrijbanen. Ook zullen de opritten aangepast en samengevoegd worden zodat er minder vaak ingevoegd hoeft te worden op de drie linker rijbanen. Dit zou een groot deel van de dagelijks terugkerende files moeten helpen uitbannen!

Benodigdheden

Het doel van deze crowdfundingactie is om 60.000 euro of meer op te halen. Hiermee wordt wegenverf aangeschaft. Per kilo verf kan een lijn van 20 meter geplaatst worden. Hieronder wordt uiteengezet hoeveel meter er in totaal nodig is voor alle aanpassingen om de doorstroming te bevorderen. De prijs per kilo verf komt neer op ongeveer 10 euro. Ook zullen borden verplaatst moeten worden en enkele nieuwe bewegwijzeringsborden geplaatst. Waar nodig zal een vangrail geplaatst worden als barrière tussen rijstroken met een verschillende bestemming, maar de kosten hiervoor zijn niet in het streefbedrag meegenomen.

Aanpassingen A4 Roelofarendsveen richting Den Haag ter hoogte van Leiden

Het schematische overzicht hieronder laat links de huidige situatie rondom Leiden zien. De grootste fileveroorzakers zijn staan aangegeven:

 • Oprit Leiderdorp vanaf de N446;
 • Ritsen doorgaande rijbaan A4 na tunnel van 3 naar 2 rijstroken;
 • Ritsen parallelweg na afslag N11 van 2 naar 1 rijstrook;
 • Weven parallelweg met oprit N11.
Traject Roelofarendsveen - Den Haag
Traject Roelofarendsveen - Den Haag

Rechts toont de aangepaste rijbanen. Alle rits- en weefpunten zijn verwijderd en er is ook nog maar één oprit naar de hoofdrijbanen van de A4. De twee meest linkse rijbanen op de A4 worden nergens meer onderbroken.

Alle nieuwe banen gaan over bestaand asfalt heen. De gele lijn geeft aan waar nu al barrières zijn of waar barrières geplaatst kunnen worden om te voorkomen dat verkeer te vroeg van baan wisselt. Deze zijn niet opgenomen in deze kickstarter.

 • Oprit N446 Leiderdorp vervalt. Verkeer van de N446 rijdt op een nieuwe parallelbaan door de tunnel. Deze parallelbaan wordt geschilderd op wat op dit moment nog vluchtstrook is.
 • Afslag Leiden vervalt. Verkeer richting Leiden neemt na de tunnel de rechter rijstrook en daarna afslag N206 om op de rotonde N206 rechtsaf te slaan.
 • Verkeer richting N11 neemt afslag Hoogmade, steekt de rotonde over en rijdt parallel aan de A4 om daarna afslag N11 te nemen.
 • Verkeer van oprit N11 rijdt door tot aan rotonde N206 en steekt deze over om op de hoofdrijbaan van de A4 in te voegen.
 • Het weefpunt tussen de parallelbaan A4 en N11 vervalt. Verkeer van de N11 rijdt door tot de rotonde N206. Verkeer op de A4 hoeft nergens te weven of te ritsen.
 • Het ritspunt op de doorgaande rijbaan van de A4 vervalt. Na de tunnel gaan de twee meest linker rijstroken over op de twee rijstroken links van de huidige vluchtstrook rijden. De rechter baan gaat op de huidige parallelweg rijden.

Aanpassingen A4 Leiden richting Rijswijk ter hoogte van Den Haag

Het schematische overzicht hieronder laat links de huidige situatie rondom Den Haag ter hoogte van de splitsing naar de A12 zien. Hier ontstaan files doordat de drie rijbanen gesplitst worden; de linker twee blijft A4 richting Rijswijk, de rechter baan wordt een afrit naar de A12. 

 • Langzamer verkeer op de rechter baan dat de A4 wil volgen, moet verplaatsen naar de middelste baan.
 • Snel verkeer op de linker baan moet remmen om tussen het langzame verkeer van de middelste baan te komen om zo op de rechter baan te komen richting de A12.
Traject Leiden - Rijswijk
Traject Leiden - Rijswijk

Rechts toont de aangepaste inrichting. De splitsing is veranderd in een daadwerkelijke afslag. De nieuwe afslag maakt gebruik van de huidige vluchtstrook naast de A4. De tweede afslaande baan doet dat op hetzelfde punt als waar het nu mogelijk is vanaf de middelste baan de afslag te nemen. 

 • Splitsing A4/A12 verdwijnt. In plaats hiervan worden de A12 en N14 bereikbaar door een afslag.
 • Afslag N14 wordt langer gemaakt om te voorkomen dat de stoplichten aan het einde van de afslag het doorgaande verkeer te veel tegen houden.

Aanpassingen A4 Rijswijk richting Leiden ter hoogte van Den Haag

Het schematische overzicht hieronder laat links de huidige situatie rondom het Prins Clausplein zien. Door de vele ritspunten, weefvlakken en opritten en de daardoor dalende snelheid, werkt deze situatie ook nog negatief door naar het stuk weg tussen Den Haag en Leiden waar verder geen baanverschuivingen zijn. De grootste fileveroorzakers zijn:

 • Weven A4 (twee rijstroken) met A12 (twee rijstroken);
 • Weven A4 (twee rijstroken) met A13 (twee rijstroken);
 • Afslag A4 naar N14 richting ADO Stadion;
 • Samenvoegen A4 (drie naar twee rijstroken);
 • Samenvoegen A4 voorbij Den Haag (vier naar drie rijstroken).
Traject Rijswijk - Leiden
Traject Rijswijk - Leiden

Rechts toont de aangepaste rijbanen. Alle rits- en weefpunten zijn verwijderd. De twee meest linkse rijbanen op de A4 worden nergens meer onderbroken. De rechter rijbaan van de A4 wordt gebruikt door langzamer verkeer, waardoor in- en uitvoegen ook makkelijker gaat.

Alle nieuwe banen gaan over bestaand asfalt heen. De grijze lijn geeft aan waar nu al barrières zijn, de gele lijn waar barrières geplaatst kunnen worden om te voorkomen dat verkeer te vroeg van baan wisselt. Deze zijn niet opgenomen in deze kickstarter.

 • Rechter baan A4 bij Rijswijk veranderd in parallelbaan waar langzaam verkeer, lokaal verkeer, en verkeer richting de A12 gebruik van kan maken. Files op de A12 of A13 hinderen zo niet het doorgaande verkeer op de A4.
 • Oprit Plaspoelpolder heeft nog maar één baan zodat het weven gemoedelijker kan verlopen.
 • Het ritspunt op de doorgaande rijbaan van de A4 ter hoogte van Ypenburg vervalt. Na splitsing gaan de twee meest linker rijstroken over op de twee rijstroken links van de huidige vluchtstrook rijden. De rechter baan gaat op de parallelweg rijden.
 • Nieuwe afrit van parallelbaan A4 naar A12 zo spoedig mogelijk na oprit Ypenburg. Verkeer dat de splitsing niet neemt blijft op de A4.
 • Gebruik vluchtstrook als derde baan tussen de huidige afslag naar de A12 en het samenvoegen met de A13.
 • Rechter baan van de huidige A12 gaat direct over in afslag N14 om lokaal verkeer gescheiden te houden van doorgaande baan parallelweg.
 • Afrit A4 voegt in op A13 en dient als parallelweg voor verkeer richting N14 en A4.
 • Oprit A12 voegt in op parallelweg om ruimte vrij te maken voor lange afrit naar N14.
 • Nieuwe afrit van parallelbaan A4 naar N14, welke gescheiden blijft van de rijbaan A12-N14 om te voorkomen dat drukte op één baan de andere vertraagt.
 • Nieuwe oprit van parallelbaan naar hoofdbaan A4, wat na deze aanpassingen nog het enige punt voorbij het Prins Clausplein is waar op de hoofdrijbanen nog een baanvermindering plaatsvindt.

Aanpassingen Den Haag richting Roelofarendsveen ter hoogte van Leiden

Het schematische overzicht hieronder laat links de huidige situatie rondom het Prins Clausplein zien. 

Files worden hier veroorzaakt door:  

 • Samenvoegen drie rijbanen naar twee voor de tunnel.
 • Mogelijkheid tot doorrijden op linkerbaan van parallelweg tot het einde om dan alsnog de afslag naar de N11 proberen te nemen door hard remmen op rijbaan.
Traject Den Haag - Roelofarendsveen
Traject Den Haag - Roelofarendsveen

Rechts toont de aangepaste rijbanen. Het ritspunt op de doorgaande rijbanen is verwijdert. De twee meest linkse rijbanen op de A4 worden niet meer onderbroken. Alle nieuwe banen gaan over bestaand asfalt heen.

 • A4 splits naar parallelbaan in plaats van een afslag. Langzaam verkeer kan gewoon op de rechter rijbaan blijven en de parallelweg volgen.
 • Het ritspunt op de doorgaande rijbanen van de A4 vervalt. Auto's die links aanhouden bij de splitsing voor Leiden kunnen tot de tunnel gebruik maken van twee rijstroken.
 • Afrit naar N206 direct vanaf A4 in plaats van vanaf de parallelweg. De afrit wordt hierdoor niet alleen langer, verkeer richting Leiden kan ook eerder de afrit nemen waardoor de druk op de hoofdwegen wordt verlicht. Bij een open brug op de N206 kunnen meer auto's wachten zonder het overige verkeer in de weg te zitten.
 • Afrit naar N11 direct vanaf A4 om zo de doorgaande baan van de A4 zo snel mogelijk vrij te maken van lokaal verkeer. Dit maakt de afrit voor de N11 ook langer en zorgt dat er meer auto's kunnen wachten áls er een opstopping is bij de stoplichten.
 • Splitsing van wegdeel N206-N11 naar de A4. Verkeer dat vanaf de N206 naar de N11 wilt hoeft niet meer te mixen met verkeer op de A4. Verkeer van de N206 dat naar de A4 wilt kan de linkerbaan aanhouden.
 • Oprit N11 voegt in op nieuwe parallelbaan met verkeer dat van de N206 komt. Hierna voegt het gezamelijke verkeer in op de A4.

Budgettering

 • 3.000 kilogram wegenverf, goed voor 60 km belijning;
 • 30 nieuwe voor- en beslissingswegwijzers;
 • 11.000 meter vangrail (niet meegenomen in streefbedrag)
 • Mocht er meer opgehaald worden dan noodzakelijk, wordt dit extra geld gebruikt voor onderzoek hoe vertraging veroorzaakt door ongevallen verminderd kan worden. Misschien moet het leger wel tijdelijke bruggen invliegen die over de plek van een ongeluk geplaatst kunnen worden zodat er goed onderzoek gedaan kan worden én het ongeval het overige verkeer niet tot last is?

Social

Deel deze actie op Facebook!

Risks and challenges

De uitvoering van dit plan kan niet op alle punten gegarandeerd worden. Zo zal er aan de wegbeheerder (Rijkswaterstaat en tussen Rijsenhout en Rijswijk mogelijk de Provincie Zuid-Holland) toestemming gevraagd moeten worden om de aanpassingen te mogen maken. Mochten zij hier negatief tegenover staan, zal geprobeerd worden hen alsnog te bewegen toestemming te verlenen door te lobbyen bij de partijen die deel uitmaken van de Tweede Kamer. Kosten die hier aan verbonden zijn zullen helaas van het budget af moeten gaan. Het resultaat zal hopelijk echter hetzelfde zijn; als er wordt besloten dat de genoemde werkzaamheden plaats moeten vinden, zal Rijkswaterstaat hier voor verantwoordelijk zijn en dit ook moeten bekostigen.

Het kan zijn dat de uiteindelijk kosten voor het aanbrengen van de wegenverf en andere maatregelen per saldo hoger zijn dan op dit moment voorzien. In dat geval zal een afweging gemaakt worden welke wegvlakken als eerst worden aangepakt en zal een nieuwe crowdfundingactie opgezet worden voor de overige delen. Voordeel hierbij is dat na de eerste realisatie, direct een stappenplan en exact kostenoverzicht klaar liggen om ook andere wegen in Nederland aan te pakken!

Help mee door bijvoorbeeld een e-mail te sturen aan de persoon waar je de laatste verkiezingen op hebt gestemd om deze persoon op de hoogte te brengen van de noodzaak tot verbetering van de A4.

Direct beslissingsbevoegde instanties:
https://www.tweedekamer.nu/
https://www.rijkswaterstaat.nl/formulieren/contactformulier.aspx
https://www.zuid-holland.nl/contact/contactinformatie/

Belangenorganisaties:
https://www.anwb.nl/contact-en-service/contactformulier
https://www.milieudefensie.nl/overons/contact
https://www.natuurenmilieu.nl/contact/

Gemeenten:
https://www.denhaag.nl/nl/bestuur-en-organisatie/contact-met-de-gemeente.htm
http://www.kaagenbraassem.nl/digitaal-loket/melding-klacht-of-tip_42963/
http://www.leiden.nl/contactformulier
https://www.rijswijk.nl/contact

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge €10 or more About $12

  Sneller op je werk

  Voor 10 euro help je mee om 's morgens sneller op je werk te kunnen zijn!

  Less
  Estimated delivery
  1 backer

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge €10 or more About $12

  Sneller thuis

  Voor tien euro help je mee om de A4 zo aan te passen dat je 's avonds sneller thuis bent!

  Less
  Estimated delivery
  1 backer

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge €10 or more About $12

  Minder lang stilstaan

  Voor een tientje wordt de A4 zo aangepast dat je op elk moment van de dag minder last hebt van files!

  Less
  Estimated delivery
  2 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge €10 or more About $12

  Vrijwilliger

  Doneer en help mee met het realiseren van een vlottere doorstroming op de A4! Gebruik jouw tijd om de aanpassingen te helpen realiseren.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge €50 or more About $56

  Meester van de weg

  Met jouw donatie mag je jezelf een jaar lang "Meester van de weg" noemen. Uiteraard gedraag je je hier ook naar en zorg je samen met ons allemaal voor een perfecte doorstroming!

  Less
  Estimated delivery
  3 backers

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (53 days)