Share this project

Done

Share this project

Done
I min nya bok granskar jag hur genusideologin – med politikernas hjälp – tar över svenska universitet, forskning och utbildning.
1,445 backers pledged SEK 722,470 to help bring this project to life.

About

SEK 722,470

1,445

För lite mindre än ett år sedan gjorde jag en granskning i Svenska Dagbladet av hur en radikal genusideologi tar över på våra universitet, hur den styr forskningen, hur forskare som inte underkastar sig den straffas och hur den hotar själva kärnan i vad ett universitet bör vara. Gensvaret var enormt. Nu vill jag fördjupa granskningen i en bok. 

Det pågår en tyst revolution på svenska universitet. Den kallas jämställdhetsintegrering. Det låter inte så farligt. För vem är emot jämställdhet mellan könen? Men jämställdhetsintegrering innefattar mycket mer än så. Begreppet jämställdhet används bara som en täckmantel för en mer radikal och djupgående process som i grunden förändrar och förvanskar vad ett universitet ska vara.

Styrprocesser, budgeter, rekrytering, tilldelning av forskningsmedel, kurslitteratur – alla nivåer av universitetens verksamhet har kommit att präglas av den genusvetenskapliga ideologin. Den meritokratiska ordningen, själva grundstommen i akademin, har åsidosatts. 

Försvinnande lite har skrivits om detta. När det har nämnts i riksdagen har det endast varit i positiva ordalag av socialdemokrater som gör reklam för sin egen politik, eller rektorer som tar ställning för genusideologins särställning. Den akademiska friheten är under attack, men nästan inga kritiska röster hörs. Varför är det så?

De som driver på processen är en politisk radikal minoritet, men de har enormt inflytande över kunskapsproduktionen i Sverige. Universiteten själva klarar uppenbarligen inte att erbjuda motstånd mot radikalerna som tar över från insidan. Tvärtom bjuds de att sitta med vid beslutsborden. I dag går forskare som inte anpassar sig miste om forskningsmedel och tjänster, eller tvingas bort på annat sätt. Undervisningen får en ideologisk slagsida, vilket går ut över studenterna. Sökandet efter sanning ska inte tvingas underkasta sig en viss ideologi. 

Det är inte bara universiteten som är drabbade. Mina källor inifrån Regeringskansliet, Försvarsmakten och olika myndigheter berättar liknande historier. Jämställdhetsintegreringen och genuscertifieringar breder ut sig även där. 

Jag vill granska genusideologin och kartlägga dess inflytande. Vetenskapen måste ta tillbaka makten från ideologin.

Granskningen i Svenska Dagbladet kan läsas här

Risks and challenges

Att skriva böcker tar tid. Därför är jag nu tjänstledig från Svenska Dagbladet för att kunna ägna mig åt den här granskningen på heltid. Det innebär alltså att jag står utan inkomst därifrån under arbetet med boken. Därför behöver jag er hjälp.

Tanken är att boken ska ges ut i september 2019 på Fri tanke förlag.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 107

  Signerat exemplar

  De som donerar 1000 kronor får ett signerat exemplar av boken levererat per post.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  290 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 2,500 or more About US$ 268

  Inbjuden till releasefest

  De som donerar 2 500 kr bjuds till bokens release med föreläsning av författaren följt av mingel.

  De får även ett signerat exemplar av boken levererat per post.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  34 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About US$ 537

  Tackad i förordet

  De som donerar 5 000 kronor blir, om de så önskar, tackade med sitt namn i bokens förord.

  De får även ett signerat exemplar av boken levererat per post.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  13 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About US$ 1,073

  MIddag med författaren

  De som donerar 10 000 kr bjuds till en gruppmiddag med författaren i Stockholm, tillsammans med fem andra donatorer.

  De får även ett signerat ex levererat per post samt, om de önskar, tack med namn i förordet.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  8 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)