Share this project

Done

Share this project

Done
Brännland Cider plants 1000 apple trees Röbäcksdalen The start of a new European apple terroir and culture.
354 backers pledged SEK 253,750 to help bring this project to life.

About

1000 äppelträd på Röbäcksdalen project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

SEK 253,750

354

1000 äppelträd på Röbäcksdalen

När vi började producera cider i Västerbotten för sex år sedan var det inte många som trodde att vi skulle lyckas få fram något som i grunden skulle kunna förändra synen på cider i Sverige. Än mindre att vår cider skulle stå på nästan 400 Systembolag och finnas på menyer på stjärnkrogar i hela Europa.

Sex år senare har Brännland Cider flyttat fram gränserna för vad svensk cider kan vara på flera olika sätt. Vi har visat att svenska äpplen inte bara kan vara grunden för en ärlig cider helt utan tillsatser utan också kan skapa en dryck som mäter sig med söta druvbaserade viner över hela världen.

Om vår vision när vi startade, att producera internationellt erkänt isvin på äpplen, var svår för många att ta till sig så blev tanken om blommande äppelodlingar i karga Västerbotten ännu svårare att förmedla och övertyga om.

Samtidigt som vi lärde oss att göra cider av svenska äpplen påbörjade vi arbetet med att ta reda på om det gick att odla äpplen i norra Sverige. Vi reste till Finland med en Baskisk cidermakare. Vi ringde och mejlade och pratade med svenska, amerikanska och kanadensiska pomologer och cidermakare och snart växte en alternativ bild av vad som var möjligt fram. Bilden av Västerbotten som en plats där det var omöjligt att odla äpplen krackelerade.

Därför har vi nu i oktober 2016 tagit nästa steg och planterat 1000 äppelträd av finska, ryska och svenska äppelsorter på Röbäcksdalen utanför Umeå. Äppelsorter som vi tror kommer att klara sig bra i vårt klimat och dessutom är lämpade för ciderproduktion.

Vi vill skapa en ny Europeisk cider-terroir med potential att slå världen med häpnad och vi vill förändra bilden av norra Sverige som kallt och ödsligt. Vi vill hjälpa till att skapa och finnas i ett rikt landskap och ett gott liv. Men vi kan inte göra det ensamma. Vi behöver din hjälp.

För att vi ska kunna realisera visionen om ett äppelblommande Västerbottniskt landskap så behöver vi dokumentera, forska på och sprida den kunskap som vi har samlat och ska samla från de 1000 äppelträden på Röbäcksdalen. Spridningen ska ske både geografiskt och i tid. Alltså, äppelodlingen på Röbäcksdalen är till både för oss och för de som kommer efter oss.

Därför bjuder vi nu in dig att adoptera ett av de 1000 äppelträden på Röbäcksdalen. För 250 kr får du ditt namn på ett av träden och du bidrar till att stödja dokumentation, forskning och kunskapsspridning från odlingen.

Bortom den fantastiska cider som ska bli resultatet av våra gemensamma skördar så ska odlingen på Röbäcksdalen bli epicentrum i spridningen av en ny äppelodlingskultur. I samarbete med SLU och Umeå universitet ska vi ta reda på hur man bäst och ekologiskt odlar äpplen i Västerbotten. Alla resultat som vi får fram ska delas fritt med alla som vill odla äpplen i norr och på så sätt bygga ny grön näring, ny turism och bidra till en sannare bild av vår del av landet.

Och så bjuder vi på fest en gång om året och berättar mer om arbetet med att skapa en ny äppel och ciderkultur i norra Sverige. Om du är en av dem som vill adoptera femtio träd eller fler så blir du dessutom en del av en liten skara som får smaka varje ny årgång före någon annan och alltså också kommer att få smaka på cidern från Röbäcksdalen först av alla. 

Väl mött på vägen,

Andreas Sundgren Graniti, Brännland Cider

1000 apple trees at Röbäcksdalen, Umeå, Västerbotten, Sweden

Video about 1000 apple trees at Röbäcksdalen in English.

Brännland Cider has been making cider and ice cider from Swedish apples, subarctic cold and zero additives for four years. Our ciders have quickly established themselves in Sweden and in other European countries in retail and in Michelin star restaurants. 

When we started out we were told that 1, we wouldn't ever succeed in making a great ice wine from Swedish apples, 2, that apples could never be grown in our part of Sweden.

We proved the doubters wrong on the first count and we're now ready to prove them wrong on the second one.

In October 2016 Brännland Cider planted 1000 apple trees at Röbäcksdalen outside Umeå. 

This orchard is the start of a new apple domain and terroir in Sweden and Europe and will in time spawn great cider but it will also be a center of research, learning and education on apple growing in the north and we will share all results from the orchards.

To be able to do the best maintenance and research work possible we need your help.  We're inviting you to be part of our new Swedish cider terroir and help support the development of northern orchards. 

Apart from supporting the shaping of a renewed and enriched northern landscape you will also get your name on one of the trees and be invited to our yearly harvest feast. 

Looking forward to seeing you out in the orchard.

Andreas Sundgren Graniti, Brännland Cider

Risks and challenges

Ingen har tidigare planterat äppelträd i kommersiell odling i Västerbotten. Vi vet inte hur avkastningen kommer att se ut eller hur cidern blir som produceras från de äpplen vi skördar.

No one has even grown apples for commercial use in our end of the country before and we don't know for certain how much or when the trees will produce their first apples.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 250 or more About US$ 26

  Adoptera ett äppelträd

  Vi gör ett av äppelträden på Röbäcksdalen till ditt träd.

  Med ditt bidrag stödjer du forskning kring och utveckling av äppelodling i Norra Sverige för kommande generationer. Ett bidrag som främjar nytt jordbruk, turism och en ny svensk cider-terroir som ska slå världen med häpnad.

  Vi skapar en särskild web-sida för planteringen på Röbäcksdalen med en planteringskarta så att du kan se vilket träd som är ditt, följa planteringen genom årstiderna och ta emot nyheter om arbetet.

  Vi bjuder in till en årlig skördefest ute i odlingen. Den första skördefesten blir på sensommaren 2017 och då tar du också emot ditt adoptionsdiplom.

  När du har adopterat ditt träd, maila oss på treeowner@brannlandcider.se och berätta om dig själv och varför du har valt att stödja arbetet.

  Less
  Estimated delivery
  256 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 250 or more About US$ 26

  Adopt one apple tree

  We put your name on one of the trees at Röbäcksdalen.

  With your adoption you support research and development of apple growing in the north of Sweden. A contribution that strengthens new agriculture, tourism and a new swedish cider terroir in Europe.

  We create a specific website for the orchard with a virtual planting map so that you can see which tree is yours, follow the orchard through the seasons and take part in news about the orchard.

  We invite you to our harvest feast in the orchard. The first one will be held in late summer 2017 at which time you will also be given your adoption diploma.

  Once you've adopted your tree please e-mail us at: treeowner@brannlandcider.se if you'd like, tell us a little about who you are why you've adopted an apple tree at Röbäcksdalen.

  Less
  Estimated delivery
  29 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 1,250 or more About US$ 130

  Adoptera fem äppelträd

  Vi gör fem av äppelträden på Röbäcksdalen till dina träd.

  Med ditt bidrag stödjer du forskning kring och utveckling av äppelodling i Norra Sverige för kommande generationer. Ett bidrag som främjar nytt jordbruk, turism och en ny svensk cider-terroir som ska slå världen med häpnad.

  Vi skapar en särskild web-sida för planteringen på Röbäcksdalen med en planteringskarta så att du kan se vilka träd som är dina, följa planteringen genom årstiderna och ta emot nyheter om arbetet.

  Vi bjuder in till en årlig skördefest ute i odlingen. Den första skördefesten blir på sensommaren 2017 och då tar du också emot ditt adoptionsdiplom.

  När du har adopterat ditt träd, maila oss på treeowner@brannlandcider.se och berätta om dig själv och varför du har valt att stödja arbetet.

  Less
  Estimated delivery
  33 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 1,250 or more About US$ 130

  Adopt five apple trees

  We put your name on five of the trees at Röbäcksdalen.

  With your adoption you support research and development of apple growing in the north of Sweden. A contribution that strengthens new agriculture, tourism and a new swedish cider terroir in Europe.

  We create a specific website for the orchard with a virtual planting map so that you can see which trees are yours, follow the orchard through the seasons and take part in news about the orchard.

  We invite you to our harvest feast in the orchard. The first one will be held in late summer 2017 at which time you will also be given your adoption diploma.

  Once you've adopted your tree please e-mail us at: treeowner@brannlandcider.se if you'd like, tell us a little about who you are why you've adopted apple trees at Röbäcksdalen.

  Less
  Estimated delivery
  6 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 2,500 or more About US$ 260

  Adoptera tio äppelträd

  Vi gör tio av äppelträden på Röbäcksdalen till dina träd.

  Med ditt bidrag stödjer du forskning kring och utveckling av äppelodling i Norra Sverige för kommande generationer. Ett bidrag som främjar nytt jordbruk, turism och en ny svensk cider-terroir som ska slå världen med häpnad.

  Vi skapar en särskild web-sida för planteringen på Röbäcksdalen med en planteringskarta så att du kan se vilka träd som är dina, följa planteringen genom årstiderna och ta emot nyheter om arbetet.

  Vi bjuder in till en årlig skördefest ute i odlingen. Den första skördefesten blir på sensommaren 2017 och då tar du också emot ditt adoptionsdiplom.

  När du har adopterat ditt träd, maila oss på treeowner@brannlandcider.se och berätta om dig själv och varför du har valt att stödja arbetet.

  Less
  Estimated delivery
  13 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 2,500 or more About US$ 260

  Adopt ten apple trees

  We put your name on ten of the trees at Röbäcksdalen.

  With your adoption you support research and development of apple growing in the north of Sweden. A contribution that strengthens new agriculture, tourism and a new swedish cider terroir in Europe.

  We create a specific website for the orchard with a virtual planting map so that you can see which trees are yours, follow the orchard through the seasons and take part in news about the orchard.

  We invite you to our harvest feast in the orchard. The first one will be held in late summer 2017 at which time you will also be given your adoption diploma.

  Once you've adopted your tree please e-mail us at: treeowner@brannlandcider.se if you'd like, tell us a little about who you are why you've adopted apple trees at Röbäcksdalen.

  Less
  Estimated delivery
  2 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 12,500 or more About US$ 1,299

  Adoptera femtio äppelträd

  Vi gör femtio av äppelträden på Röbäcksdalen till dina träd.

  Med ditt bidrag stödjer du forskning kring och utveckling av äppelodling i Norra Sverige för kommande generationer. Ett bidrag som främjar nytt jordbruk, turism och en ny svensk cider-terroir som ska slå världen med häpnad.

  Vi skapar en särskild web-sida för planteringen på Röbäcksdalen med en planteringskarta så att du kan se vilka träd som är dina, följa planteringen genom årstiderna och ta emot nyheter om arbetet.

  Vi bjuder in till en årlig skördefest ute i odlingen. Den första skördefesten blir på sensommaren 2017 och då tar du också emot ditt adoptionsdiplom.

  Ett adoptionsbidrag på 50 träd ger dig också tillträde till en utvald grupp som vi anordnar en årlig provning för där du får smaka på den kommande årgången före alla andra kunder.

  När du har adopterat ditt träd, maila oss på treeowner@brannlandcider.se och berätta om dig själv och varför du har valt att stödja arbetet.

  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 12,500 or more About US$ 1,299

  Adopt fifty apple trees

  We put your name on fifty of the trees at Röbäcksdalen.

  With your adoption you support research and development of apple growing in the north of Sweden. A contribution that strengthens new agriculture, tourism and a new swedish cider terroir in Europe.

  We create a specific website for the orchard with a virtual planting map so that you can see which trees are yours, follow the orchard through the seasons and take part in news about the orchard.

  We invite you to our harvest feast in the orchard. The first one will be held in late summer 2017 at which time you will also be given your adoption diploma.

  As a major donor you will also be invited to take part in a select group of donors who are invited to taste Brännland Ciders cider and ice cider vintages before anyone else.

  Once you've adopted your tree please e-mail us at: treeowner@brannlandcider.se if you'd like, tell us a little about who you are why you've adopted apple trees at Röbäcksdalen.

  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)