NOK 81,093
pledged of 300.000 NOK pledged of 300.000 NOK goal
78
backers
0seconds to go
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Tue, August 1 2017 1:30 PM UTC +00:00
NOK 81,093
pledged of 300.000 NOK pledged of 300.000 NOK goal
78
backers
0seconds to go
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Tue, August 1 2017 1:30 PM UTC +00:00

About

NORSK // Scroll down for English


Andøy kommune har dessverre ikke råd til å beholde Gulskolen lengre og har sett seg nødt til å enten rive eller selge bygningen for en symbolsk sum med frist på 1 August. Dette er bygningen der jeg håper å skape et sosialt og kreativt knutepunkt for lokalbefolkningen og tilreisende. Det er et voksende kreativt samfunn på Andenes, et sted som enda ikke har et kulturhus eller et samlingspunkt for kreative og nysgjerrige.

Med unik arktisk natur og milevis av villmark, bratte fjell, arktisk surfing, hvaler, lundefugler, midnattssol og nordlys, er dette en absolutt drøm for kreative sjeler som søker inspirasjon og indre ro.

Etter noen samtaler med lokalbefolkningen og kunstnere som jeg kjenner fra London er jeg positivt på at dette er et tilbud som skyter i et bredt spekter av mennesker fra forskjellige felt og bakgrunner.

Med en bygning i denne størrelsen kan vi tilby både kunstnerbolig, galleri og et arbeids-studio, samt skape lokalt engasjement blandt befolkningen. Dette er en ny og spennende måte å åpne opp for samarbeid over hele verden og Andenes. Et tiltak som dette vil også tillate og oppmuntre den yngre generasjonen til å adoptere og videreføre det tradisjonelle håndverket fra den eldre generasjonen. Et treskjærestudio og strikke-cafe, som allerede er delvis aktiv i bygningen, vil bli videreført til den nye og forbedrede bygningen. Dette er et sted hvor vi kan sette pris på gammelt tradisjonelt håndverk, samt lære om ny samtidskunst.

Yoga-scenen i Andenes er imponerende og i vekst, og dette er også en bygning som passer seg perfekt til yoga-studio. Jeg har allerede vært i samtaler med lokale yogier som er positive på ideen om å kunne sette opp et yoga studio på Gulskolen. I et paradis som Andøya, som stadig blir mer populært blant unge turister, er det fortsatt ingen rimelig sosial innkvartering i byen, som igjen fører meg til ideen om herberge. Dette er en unik måte å bli kjent med nye mennesker og lære om deres kultur. Gjennom de fire etasjene sikter jeg på å huse følgende tilbud: Yoga studio, kunstnerbolig, galleri, workshops og atelier, vandrerhjem, bibliotek kafé, kommersielt kjøkken og et fleksibelt område til pop-up restauranter.

Kostnadene ved å drive en bygning som dette vil etter hvert bli dekket av utleie av rom, verksted, studioer og kafé / restaurantgjester. Det er et enormt prosjekt, men med alle fordelene jeg kan komme på og det gjør hele jobben verdt det!

----------------------------------------

 

 

 ------------------------

ENGLISH


The council in Andøy unfortunately can't afford to keep the old school on their wings any longer, and have decided they need to knock it down if they can't get it sold for a symbolic amount with a deadline on 1st of August 2017. 

This is the building where I am hoping to create a social and creative hub for locals and people from afar. In the small village of Andenes, a growing creative community, there is still not a building housing the creative endeavours.

With unique arctic nature and miles of wilderness, steep mountains, hikes, arctic surfing, whales, puffins, midnight sun and northern lights, this is an absolute dream for creative souls seeking inspiration and headspace.

After conversations with local creatives as well as artists that I know from London and beyond, I am absolutely positive that this is an offer shooting at a wide range of people from different fields and backgrounds.

With a building this size, we can offer both residential space, gallery and a working studio for our artist residents as well as entangle local engagement with Andenes and its inhabitants. This is a new and exciting way to open up for collaborations across the world and Andenes. A hub like this will also allow and encourage the younger generation to adopt and pass on the traditional crafts from the elder generation. A woodcarving studio along with a knitting cafe, which already is partly active in the building, will be passed on to the new and improved building. This is a place for us to appreciate old traditional crafts as well as learn about new contemporary art.

The yoga-scene in Andenes is impressively growing and this is also a space that will suit a yoga studio perfectly. I have already been in conversations with local yogis who are positive to the idea of being able to set up a yoga studio in Gulskolen. In a paradise like Andøya, increasingly popular with young tourists, there is still no affordable social accommodation in town which leads me to hostel-rooms. This is a unique way of getting to know new people and learn about their culture. Throughout the four floors I am aiming to house the following: Yoga studio, artist residency, hostel rooms, library cafe/ hang out, commercial kitchen and a flexi space for pop-up restaurants, gallery, workshops and atelier.

The costs of running a large building like this will eventually be covered by hostel guests, rental of workshop/ studios and cafe/restaurant guests. It is an enormous project, but has all the benefits I can think of and it makes it all worth it.


-----------

THE REWARD TOTEBAG

 

Risks and challenges

NORSK (Scroll down for English)

Utfordringen er også fordelen, nettopp og nå måler jeg har satt meg på Kickstarter! Når dette skjer, må jeg starte den lange og vanskelige prosessen med å søke om finansiering fra diverse fond for å komme nærmere målet om total renovering.

Kickstarter-pengene dekker kostnadene med å starte oppussingen mens jeg begynner å søke om ytterligere finansiering.
Utfordringen er at jeg ikke kan søke om støtte fra riksantikvaren og andre fond før bygningen er under mitt navn. Dette er en risiko jeg må ta før jeg søker om ytterligere midler.

Byggeprosessen kan ta et år, eller kanskje til og med to eller tre, men jeg er definitivt sikker på at vi kommer dit til slutt med en bygning som vi kan være ekstremt stolt av!

--------------------

ENGLISH

The challenge is also the benefit, reaching my Kickstarter goal! When this happens I need to start the long and difficult process of applying for funding to get closer to the goal of total refurbishment.

The initial Kickstarter dollars will cover the costs of starting up the refurbishment while I get started on applying for further funding.
The challenge is that I can not apply to the Directorate for Cultural Heritage and additional funds until the building is under my name. This is a risk I need to take before buckling up and applying for the big bucks.

The building process might take a year, or maybe even two or three, but I am definitley certain that we will get there in the end with a building to be extremely proud of!

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge NOK 100 or more About $12

  Karma-points

  Support the project and help us save Gulskolen. You get updates on the progress of the kickstarter so you can decide later if you want to increase your pledge.

  Includes:
  • Karma points
  Less
  Estimated delivery
  14 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge NOK 200 or more About $24

  Digitakk

  You will receive my gratitude and know that your help is forever appreciated through recieveing a digital thank you card.

  Includes:
  • Digital thank you card
  Less
  Estimated delivery
  14 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge NOK 350 or more About $43

  You've got mail!

  A thank you card sent to you via the postman showing landscape of Andøya.

  Includes:
  • Postcard
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  16 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge NOK 700 or more About $85

  Bag it up

  A thank you card and a handy fabric tote bag to collect stones on the beach, shop for veggies or simply for a fashion statement.

  Includes:
  • Fabric tote bag
  • Postcard
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  10 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge NOK 1,000 or more About $122

  The traveller

  A fabric tote bag with an illustration of Gulskolen, filled with a bundle of 5 landscape postcards. Now how is that for a treat!?

  Includes:
  • Fabric tote bag
  • Postcard
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  10 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge NOK 2,500 or more About $304

  The librarian

  A Gulskolen tote bag, one A3 landscape print from Andøya, personalised thank you card AND, hold your horses.. A years free membership in our library filled with art books!

  Includes:
  • Fabric tote bag
  • Postcard
  • A3 Landscape print
  • Library membership
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge NOK 5,000 or more About $608

  The meal-deal

  You get a Gulskolen tote bag , a A3 landscape print from Andøya, personalised thank you card and a delicious meal at one of our pop up restaurant events.

  Includes:
  • Fabric tote bag
  • Postcard
  • A3 Landscape print
  • Pop up meal
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge NOK 8,000 or more About $973

  The woodcarver

  You receive the famous, fashionable tote bag, one A3 landscape print from Andøya, a personalised thank you card and to make you feel all that very extra special we will engrave your name in one of the wooden chairs in the library/ cafe.

  Includes:
  • A3 Landscape print
  • Fabric tote bag
  • Postcard
  • Name carving
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 2 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge NOK 25,000 or more About $3,040

  The all inclusive

  You get all perks in form of tote bags, postcards, a landscape print and the icing on the cake is a 3 night stay in our residency apartment including breakfast! See you by the beach!

  Includes:
  • A3 Landscape print
  • Fabric tote bag
  • Postcard
  • Library membership
  • 3-night stay
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 0 backers
  NOK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (26 days)