Share this project

Done

Share this project

Done
Draw the line is a comic project in the tracks of #metoo. The comics will be presented in an anthology and an exhibition.
138 backers pledged SEK 55,348 to help bring this project to life.
Last updated

About

Draw the line project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound
 • Off
  • English

SEK 55,348

138

Draw the Line is a comics book project conceived in the wake of #Metoo. The premise is making an anthology book of graphic novel short stories, and also an original art exhibition.

The project came about while discussing how #Metoo might evolve further. We have gathered 17 acclaimed cartoonists, who will share their personal stories and strategies of coping in a variety of angles and styles.

The #Metoo theme will frame the stories and give them a common purpose. We want to develop comics with the power to make change and bring new perspectives – while serving as discussion support for organizations committed to gender equality and against sexual violence and harassment.

The comics medium is extremely efficient for delivering a message. The combination of text and images speaks to the reader in a strong and direct way. Graphic short stories can depict feelings and events in a much clearer manner than text only. Draw the Line will also empower victims, and give strength to talk about personal experiences.

The artists committed to Draw the line are Amalia Alvarez, Jenny Berggrund, Malin Biller, Daria Bogdanska, Karin Didring, Alice Engström, Anneli Furmark/Joanna Hellgren, Stef Gaines, Malin Granroth, Elisabeth Hallin, Elin Lucassi, Adrian Malmgren, Lisa Medin, Lina Neidestam, Malin Skogberg, Hanna Strömberg, Berit Viklund and Lisa Wool-Rim Sjöblom.

Thanks to support from Föreningen Tillsammans and NBV, plus funding from Konstnärsnämnden, Längmanska kulturfonden and Byggnads kulturstipendie, the goal is now within reach. We still need 50.000 before landing the project though. Please support.

Number of pages: approx 180 
Language: Swedish, but it's possible to get an English translation

Svenska

Draw the line är ett serieprojekt i spåren av #Metoo. Det kom till när vi började fundera över hur #Metoo skulle kunna fortsätta utvecklas. Sedan den ursprungliga hashtaggen, har kvinnor i en mängd olika branscher trätt fram och berättat sina historier.

Projektet går ut på att skapa en serieantologi. Det blir både en bok och en utställning. Vi har samlat 17 serietecknare som alla kommer skildra personliga upplevelser av #Metoo eller tolka andras upplevelser av sexuella trakasserier eller övergrepp.

Temat samlar ihop berättelserna och ger dem ett gemensamt mål. Vi vill att serierna i boken ska kunna ge styrka att orka gå vidare, men också till att förändra, samt ge nya perspektiv – och kunna fungera som diskussionsunderlag för organisationer som arbetar med jämställdhet och mot sexuellt våld och trakasserier.

Seriemediet är ett väldigt effektivt sätt att förmedla ett budskap. Kombinationen text och bild talar till läsaren på ett starkt och direkt vis. I serier blir känslor och händelser tydligare än i enbart text.

Boken ska också ge kraft till offren och ge dem styrkan att våga prata om och bearbeta sina upplevelser.

Föreningen Tillsammans, Brottsofferjouren och studieförbundet NBV stöttar projektet och hjälper oss att göra det till det värdefulla redskap och konstprojekt vi vill att det ska vara. Vi har också fått bidrag från Konstnärsnämnden, Längmanska kulturfonden och Byggnads kulturstipendium.

Medverkande: Amalia Alvarez, Jenny Berggrund, Malin Biller, Daria Bogdanska, Karin Didring, Alice Engström, Anneli Furmark/Joanna Hellgren, Stef Gaines, Malin Granroth, Elisabeth Hallin, Elin Lucassi, Adrian Malmgren, Lisa Medin, Lina Neidestam, Malin Skogberg, Hanna Strömberg, Berit Viklund och Lisa Wool-Rim Sjöblom

Antal sidor: cirka 180 Språk: Svenska, men går att få översatt till engelska

Risks and challenges

The risks involved are that one or more of the artists or the project leaders for various reasons imaginable cannot fulfil their commitments. There could also be problems from the printing factory, delays or errors in production. The publishing house (doob förlag) could also go bankrupt before the money is collected.

Riskerna som kan finnas med projektet är om en eller fler av de medverkande tecknarna eller bokens redaktörer av olika anledningar inte kan fullfölja sina plikter. Det kan också uppstå problem med tryckeriet, förseningar eller fel i produktionen. Förlaget (doob) kan också gå i konkurs innan pengarna är insamlade.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About US$ 6

  Pin with image from the book

  Pin with image from the book

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  2 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About US$ 11

  A PDF version of the book

  A PDF version of the book

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  20 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 200 or more About US$ 21

  A copy of the book

  A copy of the book, a PDF and a pin

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  81 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About US$ 52

  A signed copy of the book

  A signed copy of the book (a little image from one of the artists), a PDF and a pin

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  21 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 104

  Signed page in A3

  Signed page from the book in A3, a signed copy of the book, a PDF anda pin

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  4 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 3,000 or more About US$ 310

  5 signed pages in A3

  5 signed pages from the book in A3, a signed copy of the book, a PDF anda pin

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 8,000 or more About US$ 825

  Workshop 1 hour

  A workshop with one of the artists1 hour (the artist get some of the funding), signed page from the book in A3, a signed copy of the book, a PDF anda pin

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About US$ 1,031

  Workshop 2 hours

  A workshop with one of the artists 2 hours (the artist get some of the funding), signed page from the book in A3, a signed copy of the book, a PDF anda pin

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge SEK 20,000 or more About US$ 2,062

  Workshop 2 hours + your own page

  Your own page with dedicated "thank you", a workshop with one of the artists 2 hours (the artist get some of the funding), signed page from the book in A3, a signed copy of the book, a PDF anda pin

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)