Share this project

Done

Share this project

Done
Samhällskontraktet står inför en omförhandling. Sverige står inför ett vägval. Att inte välja är ett även det ett val.
692 backers pledged SEK 314,530 to help bring this project to life.

About

SEK 314,530

692

Det svenska samhällskontraktet är under förändring. Men utan någon egentlig diskussion. Vi befinner oss, inom en snar framtid, vid en punkt där vi måste välja väg, ett val där vi som samhälle måste hantera en rad målkonflikter som blivit akuta. Utvecklingen är inte ny, den började egentligen för mer än 30 år sedan men har forcerats på grund av de senaste årens okontrollerbara befolkningsökning. Vi hade, även utan migrationen 2011-2015 hamnat i denna situation förr eller senare. De senaste årens migration har bara forcerat behovet av att göra ett val för nästa generation.

Nästa generation kommer inte som vi ta emot ett bättre samhälle än de själva ärvde av sina föräldrar och farföräldrar. Väljer vi inte klokt, och under kontrollerade former, riskerar vi lämna över ett samhälle med i allt väsentligt sämre förutsättningar till våra barn och barnbarn än det vi fick.

Syftet med "Efter Sverige - En bok om samhällskontrakt" är att dels ge en bas för vad ett samhällskontrakt, eller socialt kontrakt, är. En historisk tillbakablick sedan två tusen år där det blir klart att människan är ett socialt väsen som hela tiden måste förhålla sig till en större gemenskap för sitt skydd och sin utveckling. 

Samhällskontraktet i sin svenska version ges även det ett utrymme. Vad vi upplever vi har avtalat om och var vi egentligen står idag.

Boken ger en bred bild av hur Sverige mår idag. Vad som skiljer från det kontrakt vi upplever och vad som egentligen levereras av oss till oss själva. Allt är inte siffror utan även hur vi börjat förhålla oss till varandra.

I den slutliga diskussionen presenteras fyra alternativ där ett av alternativen är att inte göra något val alls. Där finns det omfattande internationell empiri att dra erfarenheter av vilket gör att vi redan nu kan predestinera vad ett icke-val kommer leda till.

De ekonomiska medel som förhoppningsvis kommer in kommer att finansiera dels en assistent på deltid, dels att kunna köpa loss den statistik som finns på bland annat SCB. Den statistik, och de tvärvetenskapliga undersökningar som måste genomföras, finns inte idag som standardprodukter utan det kommer kräva unika samkörningar av olika databaser.

Risks and challenges

Riskerna med projektet är att det kan vara väl sent att få fram ett bra underlag i tid. Utmaningen ligger i min egen kalendertid och ju mer jag får in, desto mer fokuserat kan jag arbeta.

Ett annat område är faktagranskningen. En bok av denna karaktär måste hålla högsta kvalitet för att tåla en faktagranskning.

Idag är ett tillräckligt antal professorer inom nationalekonomi, epidemiologi, antropologi och andra discipliner såväl vidtalade och har lovat att kritiskt gå igenom varje bokstav.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 250 or more About $27

  Signerad bok, första upplaga

  Garanterad en signerad bok i första upplagan. Skickas ut veckan innan release.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  505 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About $108

  Bok plus bokrelease

  Signerad bok plus garanterad plats på bokreleasen (max 100 platser)

  Less
  Estimated delivery
  73 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 2,000 or more About $216

  Två signerade böcker

  De två böcker som hitintills givits ut på förlaget Greycat Publishing House som ägs av Ledarsidorna LS AB

  Less
  Estimated delivery
  10 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 25,000 or more About $2,696

  Föreläsning

  Föreläsning och 20 böcker
  Författaren kommer och föreläser om boken

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  0 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (45 days)