Share this project

Done

Share this project

Done
Upplev mänsklighetens sista dagar i enklaven Elysium I - ett rollspel i Mutant: År Nolls universum.
718 backers pledged SEK 584,348 to help bring this project to life.
Last updated

About

Mutant: Elysium - rollspel om mänsklighetens sista dagar project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

SEK 584,348

718

 

När mänskligheten faller, när nationer och myndigheter kollapsar, återstår till slut bara det mest grundläggande mänskliga bandet - familjen. Medan världen brinner går de fyra mäktiga ätterna von Rijn, Vigg, Morgonstierna och Skarprättare samman i ett förbund som de kallar Elysium, den eviga vårens ängar. Djupt nere i urberget ska de övervintra världens undergång.

Den första enklaven döps till Elysium I. Det är inget simpelt skyddsrum. Ätterna ser enklaven som mänsklighetens ark, fröet till en ny civilisation. Men tryggheten i djupet varar inte. Under enklavkrigen går de flesta av Elysium-enklaverna under. Elysium I blir skadat och isolerat, en ensam utpost i ett hav av tyst undergång.

Årtionden går. I dunkla salar gror hopplöshet och misstänksamhet. Ätt vänder sig mot ätt. Enklavens arbetare, som knegat år ut och år in av tacksamhet mot ätterna, börjar ifrågasätta sina herrar. Efter en våldsam uppgörelse inrättar ätternas ledare enheter av rättskipare, med befogenhet att slå till hårt mot allt som hotar lag och ordning.

Du är en av dessa rättskipare. Det är din uppgift att utreda brott mot enklavens lagar och oskadliggöra alla hot. Men din starkaste lojalitet är alltid mot din ätt. Enklaven förfaller och du måste kämpa för att just din familj vinner inflytande över de resurser som finns kvar. Ni är undergångens sanna arvtagare. När mänskligheten en dag sätter sin fot på markytan igen är det din ätt som ska leda vägen in i gryningen. Din familj.

COMMENT FOR ENGLISH SPEAKERS: A translated version of this expansion for the Mutant: Year Zero RPG will be released at a later date. This kickstarter is for the Swedish version only.

 

Mutant: Elysium är den tredje stora expansionen till Mutant: År Noll, Fria Ligans nya version av det klassiska svenska rollspelet om Skandinavien efter Katastrofen. Precis som de tidigare expansionerna Mutant: Genlab Alfa och Mutant: Maskinarium är Elysium inte bara ett supplement - det står på egna ben och kan spelas som ett helt eget rollspel.

Denna kickstarter är lite annorlunda. Alla backers på nivå ÄTTLING kommer efter kampanjens slut att bjudas in till ett strategiskt spel via forum. Med spelets konstruktörer som spelledare och moderatorer får du kämpa för att just din ätt ska vinna herravälde över enklaven!

Forumspelet kommer att pågå under cirka två månader, och resultatet kommer att påverka bakgrundsmaterialet i det färdiga spelet.

Som del av denna kickstarter kan du komplettera din Mutant-samling till förmånliga priser. Scrolla ner till rubriken TILLÄGGSPRODUKTER för att få veta mer.

 

Mutant: Elysium handlar om de icke-muterade människorna, om de fyra ätterna von Rijn, Vigg, Morgonstierna och Skarprättare och deras kamp om herravälde i enklaven Elysium I. Expansionen, som introducerar människan som spelbar klass i Mutant: År Noll, innehåller bland annat:

 • Nya regler för att skapa och spela icke-muterade människor, med eller utan biomekatroniska implantat.
 • En detaljerad beskrivning av den enklavernas urmoder, Elysium I, inklusive en vacker karta i fyrfärg.
 • Den en kompletta kampanjen Katastrofens väktare, som kommer att avgöra enklavens öde. Kampanjen innehåller en unik mekanik som låter spelarna själva kontrollera enklavens fyra ätter, och därmed styra stora delar av händelseförloppet.
 • Utvecklade regler och stöd för hur människan kan anpassa sig till livet i Zonen, den skrämmande ytvärlden utanför enklaven. Bygg ert eget Samfund tillsammans med mutanter, djur och robotar!

Modulens omslagsbild är ritat av ingen mindre än den populäre science fiction-konstnären Simon Stålenhag, som nu är den del av Fria Ligan. Inlagebilderna är ritade av den mästerlige Reine Rosenberg, som varit huvudillustratör för Mutant: År Noll från första början.

 

Vi siktar på att lansera Mutant: Elysium i april 2017. Det blir en omfattande modul på närmare 300 sidor i fyrfärgstryck av högsta kvalitet. Om vi når våra strechgoals blir det, precis som Genlab Alfa och Maskinarium, en fullmatad spelbox med karta, spelmarker, tärningar och särskilda spelkort.

Mutant: Elysium är skrivet av Tomas Härenstam, huvudkonstruktör av Mutant: År Noll, tillsammans med den erfarne Mutantskribenten Thomas "Muterad Mungo" Johansson.

Frågor? Funderingar? Farhågor? Skriv dem på vårt forum, som har en sektion tillägnad Mutant: Elysium.

 

Om du redan äger Mutant: År Noll, Genlab Alfa och Maskinarium kanske du undrar - hur skiljer sig Elysium från dessa tre? Förutom det uppenbara - själva temat och en helt ny kampanj att spela - kan man sammafatta det i en mening: Makten tillbaka i spelarnas händer.

Även om vi älskar både Genlab Alfa och Maskinarium, kände vi att vi med Elysium ville tillbaka till det spelardrivna spel som kännetecknade Mutant: År Noll. Det är dock inte projektbyggande och zonkräl som gäller - i stället ger kampanj-mekaniken i Elysium spelarna kontroll över de fyra ätterna, och därmed kampanjens förlopp, på ett unikt och nyskapande sätt.

Ett annat kännetecken för Mutant: Elysium är många kopplingar till klassisk Mutant-lore. Även i År Noll, Genlab och Maskinarium finns "påskägg" och vinkar till historien, men i Elysium kommer det att finnas betydligt fler och tydligare kopplingar till äldre utgåvor av Mutant - både 80-talets original och 2000-talets Undergångens arvtagare - som ju hela Mutant: År Noll är en "prequel" till.

En tredje nyhet är att vi i Mutant: Elysium expanderar regler och stöd för hur ni som spelgrupp kan utveckla ert eget Samfund ute i Zonen tillsammans med mutanter, djur och robotar. Grunden är Ark-reglerna i Mutant: År Noll, men dessa kommer att utvecklas rejält.

 

De fyra ätterna i enklaven och deras maktkamp är kärnan i Mutant: Elysium. På nivå ÄTTLING kan du redan nu välja vilken ätt du vill kämpa för, i ett spel via forum med oss i Fria Ligan som spelledare och moderatorer. Här presenteras de fyra ätterna i korthet:

Att vara en von Rijn är att bygga och skapa. Din ätt är den som ser till att mat finns att ställa på borden, att material finns tillhanda när reparationer ska utföras, att nya varor tillverkas och att den energi som enklaven behöver produceras. Utan ätten von Rijn står Elysium stilla.

Ätten Vigg är Elysiums första och sista led mot fienden, såväl yttre som inre. Lojalitet, stolthet och rättvisa är honnörsord som du lever efter. Alla vet att du alltid lyder en order eller står redo att fatta de svåra beslut som ibland krävs för att bekämpa alla former av hot mot enklaven.

För en Morgonstierna är livet en blandning av njutning och lättja, förfining och skapande. Det Elysium I har att erbjuda av nöje, kultur, historia och konst ätten på något sätt varit del av. Men ert liv är inte bekymmerslöst - bakom glansen döljs smutsiga intriger och svåra val. 

En Skarprättare är en sökare, en forskare som jagar svar eller nya frågor. Det var en Skarprättare som skapade de första xenogenetiska varelserna, och som tog de avgörande stegen för att kombinera människa och maskin. I kunskap finns makt, och för varje ny upptäckt ni gör växer ert inflytande.

 

Arbetsnamnet på Mutant: Elysium var länge Exodus. Vi har nu valt Elysium som namn på expansionen eftersom fokus har skiftat mer mot själva tillvaron i enklaven, snarare än uttåget från den.

Mutant: Elysium är den sista av våra fyra hörnstenar för Mutant: År Noll. I och med Elysium slutför vi den svit av fyra boxar som vi från början planerade, för att återuppbygga Mutants universum, med en klass i taget.

Betyder det att det är slut efter Elysium? Är Mutant: År Noll "färdigt"? Absolut inte! Efter Elysium väntar närmast en remake på den klassiska kampanjen Den grå döden, där människa, mutant, djur och robot tvingas samarbeta mot en gemensam fiende i Zonen...

 

Med din hjälp kan vi göra Mutant: Elysium till en lika välmatad box som de tidigare expansionerna till Mutant: År Noll. Se nedan för våra "stretch goals" som vi lovar att infria om denna crowdfunding når tröskelnivåerna.

Stretchgoal 1: Karta över Elysium I - UPPLÅST!

Vi trycker upp den stora kartbilden över enklaven Elysium I i en stor separat karta i fyrfärg. Alla som deltar i crowdfundingen får kartan utan extra kostnad.

Stretchgoal 2: Specialtärningar - UPPLÅST!

Mutant: Elysium kommer att levereras med specialdesignade Mutant-tärningar för alla som deltar i crowdfundingen.

Stretchgoal 3: Spelbox - UPPLÅST!

Mutant: Elysium levereras i en klassisk rollspelsbox, precis som Maskinarium och Genlab Alfa. Boken delas upp i två böcker - en för spelare och en för SL.

Stretchgoal 4: Spelkort - UPPLÅST!

Mutant: Elysium levereras med specialdesignade spelkort för artefakter, biomekatroniska implantat, viktiga spelledapersoner och särskilda incidenter i enklaven.

Stretchgoal 5: Spelmarker - UPPLÅST!

Mutant: Elysium levereras med spelmarker avsedda för att hålla ordning på bland annat krediter, enklavens valuta.

Stretchgoal 6: Zonsektor - Oscar Silferstiernas handelsstation - UPPLÅST!

Om vi når detta delmål utlovar vi ett kärt återseende med haren Harold, björnen Steve och de andra på Oscar Silferstiernas handelsstation - känd från klassikern I reptilmännens klor. Vi stöper om platsen till en spännande zonsektor till Mutant: År Noll, till en äventyrsplats som kan placeras var ni vill i Zonen, när ni har spelat färdigt kampanjen i Elysium. Alla backers på nivå RÄTTSKIPARE och högre får en PDF med materialet utan extra kostnad. Av Fria Ligan.

Stretchgoal 7: Soundtrack - UPPLÅST!

Om vi når detta delmål kommer vi att ge ut ett album med stämningsfull musik av Alve Granath, samma kompositör som skapade soundtracket till Mutant: Maskinarium (du kan höra ett smakprov här). Musiken är perfekt att lyssna till när ni spelar Mutant: Elysium eller våra andra spel.

Stretchgoal 8: Zonsektor - Showbåten Saga - UPPLÅST!

Med sin båt Saga färdas Morgan och Beatrice Morgonstierna kors och tvärs över Zonen med sin showtrupp, för att sprida lite mänsklig kultur och glädje till bosättningarna i gryningsvärlden. Alla backers på nivå RÄTTSKIPARE och högre får en PDF med denna zonsektor till Mutant: År Noll - för användning när ni har spelat färdigt kampanjen i Elysium - utan extra kostnad. Av Fria Ligan.

Stretchgoal 9: Spelkort för SLP i Zonen (robotar/människor) - UPPLÅST!

På allmän begäran! Om vi når detta mål kommer vi att skapa en hel kortlek med över 50 spelledarpersoner, som du som SL enkelt kan introducera i din kampanj ute i Zonen. Denna kortlek kommer att innehålla robotar och icke-muterade människor, då djur- och människomutanter redan finns i Spelkortsmodul 2. Alla backers på nivå RÄTTSKIPARE och högre får en PDF med materialet utan extra kostnad, och den tryckta kortleken kommer att kunna köpas som en addon i denna kickstarter om målet nås.

Stretchgoal 10: Zonsektor - Body Bomber Palace - UPPLÅST!

Till denna arena flockas kämpar för att göra upp om vem som är Zonens mäktigaste slagskämpe. Alla backers på nivå RÄTTSKIPARE och högre får en PDF med denna zonsektor till Mutant: År Noll utan extra kostnad.

Stretchgoal 11: Zonsektor - Biobunker VII - LÅST

En modern remake av den mest klassiska av Mutants alla biobunkrar, känd från klassikern Uppdrag i Mos Mosel. Alla backers på nivå RÄTTSKIPARE och högre får en PDF med denna zonsektor till Mutant: År Noll utan extra kostnad.

 

 Nedan sammanfattas alla olika reward-levels på ett överskådligt sätt:

 

Du kan komplettera din pledge med andra Mutant-produkter till ett förmånligt pris. Om inget annat anges levereras dessa addons separat, direkt efter att denna kickstarter är slut - utan extra fraktkostnad!

Observera att du endast kan köpa addons om du är på backer-nivå RÄTTSKIPARE eller högre. 

Så här gör du för att lägga till en addon: Du klickar på "Manage my pledge" och uppgraderar din pledge med motsvarande summa för den eller de addons du vill ha. När kickstartern är slut kommer vi att skicka ut en backer-enkät där du väljer exakt vilken eller vilka addons du vill ha.

Observera att du måste ta höjd för dina addons nu när du gör din pledge. Du kan inte öka på din pledge efter att denna kickstarter är över.

Rollformulärsblock Mutant: Elysium 50 kr

Ett tjusigt block med 50 dubbelsidiga rollformulär specialgjorda för Mutant: Elysium. Observera att bilden nedan inte motsvarar den slutgiltiga designen. Rollformulären levereras tillsammans med spelet i april 2017.

Mutant: År Noll Startbox - 250 kr

Denna nya extratjocka startbox är en introduktion till Fria Ligans prisbelönta utgåva av det klassiska rollspelet. Mutant: År Noll tar dig till Sverige efter den stora katastrofen, befolkat av mutanter, robotar och muterade djur.

Mutant: År Noll Regelboken - 250 kr

Denna bok fördjupar reglerna till Mutant: År Noll och innehåller fler sysslor, färdigheter och talanger, samt regler för Arken – rollpersonernas bosättning i Zonen som spelarna själva utvecklar under spelets gång.

 

Mutant: År Noll Kampanjboken - 250 kr

Denna bok innehåller massor av kampanjmaterial till spelledaren: äventyrsuppslag, slumptabeller, monster och zonfenomen, fem särskilda zonsektorer (äventyrsplatser) och slutligen en storslagen kampanjfinal.

Rollformulärsblock Mutant: År Noll 50 kr

Ett block med 50 dubbelsidiga rollformulär för Mutant: År Noll.

Mutant: Genlab Alfa - 400 kr

Mutant: Genlab Alfa är den första stora expansionen till Mutant: År Noll. Denna box låter dig spela de kanske mest ikoniska av Mutants alla varelser – de muterade djuren. Mutant: Genlab Alfa kan även spelas som ett helt fristående spel.

Rollformulärsblock Mutant: Genlab Alfa 50 kr

Ett block med 50 dubbelsidiga rollformulär för Mutant: Genlab Alfa.

Mutant: Maskinarium - 400 kr

Mutant: Maskinarium är den andra stora expansionen till Mutant: År Noll. Denna box låter dig spela Mutants märkligaste varelser robotarna, och introducerar dem i gryningsvärlden. Boxen kan även spelas som ett helt fristående spel.

Rollformulärsblock Mutant: Maskinarium 50 kr

Ett block med 50 dubbelsidiga rollformulär för Mutant: Maskinarium.

Mutant: År Noll SL-skärm - 150 kr

Denna SL-skärm till Mutant: År Noll är en riktig lyxversion med fyra paneler. Utsidan är prydd av Ola Larssons vackra illustrationer och insidan är fullmatad med alla tabeller som SL behöver för zonfärden!

Mutant: År Noll Spelkortsmodul 2 - 150 kr

Denna ask innehåller 116 spelkort för användning tillsammans med Mutant: År Noll. De illustrerade korten beskriver spelledarpersoner och monster och därtill kommer nya mutationer och artefakter.

Mutant: År Noll Spelkortsmodul 3 - 120 kr

En kortlek med över 50 spelledarpersoner, som du som SL enkelt kan introducera i din kampanj ute i Zonen. Denna kortlek kommer att innehålla robotar och icke-muterade människor, då djur- och människomutanter redan finns i Spelkortsmodul 2.

Zonkompendium 1: Dödsklotets hemlighet - 150 kr

Zonkompendium 1 är det ultimata tillbehöret för dig som är spelledare i Mutant: År Noll. Detta häfte innehåller två nya Zoner - Skrotsundet och Vinterzonen - och fyra nya zonsektorer för er År Noll-kampanj.

Zonkompendium 2: I reptilfolkets spår - 150 kr

Reptilmännen är tillbaka i Mutant, simmande i en Zon nära dig! Denna 48-sidiga och rikligt illustrerade modul till Mutant: År Noll innehåller en färgkarta över hela Mutantskandinavien, regler för långfärder, och inte mindre än fyra spännande zonsektorer.

Zonkompendium 3: Det döda blå - 150 kr

Detta kompendium beskriver en ny och annorlunda Zon till Mutant År Noll: en värld av vatten. Denna 64-sidiga modul innehåller en ny Zon ute till havs, nya mutationer och regler för zonfärd till sjöss, nya sjömonster och fyra kompletta zonsektorer.

Zonkompendium 4: "Dö, köttätare, dö!" - 150 kr

De mordiska muterade kaniner som kallats rubbitar har varit en het potatis i Mutants värld ända sedan 1986, när de först dök upp i Mutant 2. Nu är rubbitarna tillbaka i Zonen! I en utökad särskild zonsektor beskrivs Kaninriket Zontäppa, som är kaninklanens fäste ute i Zonen efter flykten från Paradisdalen. Zonkompendium 4 innehåller också mycket annat.

Zonkompendium 5: Hotell Imperator - 150 kr

Den fruktade Hjärnringen, senare Järnringen, är Mutants mest klassiska hemliga sällskap. Nu är psionikerna tillbaka. Detta välmatade zonkompendium till Mutant: År Noll innehåller fyra zonsektorer och flera nya psioniska mutationer och artefakter.

Zonkompendium 6: Det eviga kriget - 150 kr

Detta nya zonkompendium till Mutant: År Noll och Mutant: Maskinarium innehåller fyra spännande zonsektorer: Det eviga krigetRobot möter robot i en underjordisk kraftmätning utan slut. Fort Robot - En övergiven västernpark från den gamla tiden har fått nya, artificiella invånare. Norrviken Nandeep 23 - Larmet från jordbruksanläggning Norrviken Nandeep 23 bestod av två ord: “VARNING! Nanokontaminering.” Robotfabriken - Tjock rök stiger åter ur skorstenarna på den gamla förfallna fabriksbyggnaden i Zonen. Vem har flyttat in? Mer info om Zonkompendium 6 finns här.

 

Poster Mutant: Elysium - 150 kr

Poster av omslagsbilden till Mutant: Elysium, målad av Simon Stålenhag. Denna affisch i storformatet 70 x 100 cm är tryckt på tjockt och tåligt (250 gram) sidenmatt papper. Observera att denna tilläggsprodukt inte är signerad - för att få en signerad poster måste du välja reward-nivån OFFICER eller högre.

Poster Mutant: År Noll - 150 kr

Poster av omslagsbilden på startboxen till Mutant: År Noll, målad av Simon Stålenhag. Format 70 x 100 cm.

Poster Mutant: Maskinarium - 150 kr

Poster av omslagsbilden till Mutant: Maskinarium, målad av Simon Stålenhag. Format 70 x 100 cm.


Canvastryck Mutant: Elysium - 750 kr

Ett exklusivt canvastryck - målarduk uppspänd på träram - av Simon Stålenhags omslagsbild till Mutant: Elysium. Format 50 x 70 cm. OBS! Detta canvas-tryck är endast tillgängligt via denna kickstarter.

Canvastryck Mutant: Regnbåge - 750 kr

Ett exklusivt canvastryck - målarduk uppspänd på träram - av Simon Stålenhags omslagsbild till Mutant: År Noll - startboxen. Format 50 x 70 cm. OBS! Detta canvas-tryck är endast tillgängligt via denna kickstarter.

Canvastryck Mutant: Maskinarium - 750 kr

Ett exklusivt canvastryck - målarduk uppspänd på träram - av Simon Stålenhags omslagsbild till Mutant: Maskinarium. Format 50 x 70 cm. OBS! Detta canvas-tryck är endast tillgängligt via denna kickstarter.

Canvastryck Mutant: Genlab Alfa - 750 kr

Ett exklusivt canvastryck - målarduk uppspänd på träram - av Ola Larssons omslagsbild till Mutant: Maskinarium. Format 50 x 70 cm. OBS! Detta canvas-tryck är endast tillgängligt via denna kickstarter.

Kaknäs sista band - 200 kr

Denna samling av tolv noveller som utspelar sig i Mutant: År Nolls värld, i Stockholm efter katastrofen. Vi möter de överlevande; skrotletare från Dieselverkstaden, rövarhövdingar från Blackeberg och köpmän från Kungsholmen. Alla försöker de skapa en ny värld. Alla lyssnar de på Kaknäs sändningar. Det är gripande, spännande och rörande. Av författaren Anders Fager.

 

Risks and challenges

Som med alla större Kickstarterprojekt är leveranser och logistik en utmaning. De flesta av våra backers brukar finnas i Skandinavien, så det bör inte vara ett större problem. Vi har en distributör som sänder till hela världen.

En annan risk är korrekturmissar och andra fel. Vi har det senaste året etablerat en ny process för att i möjligaste mån undvika felaktigheter. Vi arbetar också i tätt samarbete med tryckeriet för att slutprodukten ska hålla hög kvalitet.

Vi har genomfört inte mindre än nio crowdfundings tidigare, samtliga med stor framgång.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 10 or more About US$ 2

  KNEGARE

  För dig som vill stödja Mutant: Elysium. Du får vår eviga tacksamhet och ett hedersomnämnande i den tryckta produkten.

  Less
  Estimated delivery
  12 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 400 or more About US$ 42

  RÄTTSKIPARE

  Du får:
  *Den kompletta expansionen Mutant: Elysium i standardutgåva, hemskickad innan den släpps i butik.
  *Spelet i PDF-format minst en månad innan den släpps i tryck.
  *Ett hedersomnämnande i den tryckta produkten.
  *Tillgång till ett särskilt designforum med möjlighet att kommentera och påverka modulens innehåll.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  602 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 2,000 or more About US$ 208

  ÄTTLING - UTGÅVA VON RIJN

  Du får:
  *Den kompletta expansionen Mutant: Elysium i mycket begränsad specialutgåva, med ätten von Rijns emblem tryckt på omslaget av boken/böckerna. Denna utgåva kommer bara att finnas tillgänglig via denna kickstarter.
  *Spelet i PDF-format minst en månad innan den släpps i tryck.
  *Ett särskilt hedersomnämnande i den tryckta produkten.
  *Ett certifikat med ättens von Rijns sigill, signerat av spelets konstruktörer och illustratörer, och numrerat 1-25 i den ordning pledgarna är lagda.
  *Stor poster (70x100 cm) av omslagsbilden, signerad av Simon Stålenhag själv.
  *Tillgång till ett särskilt designforum med möjlighet att kommentera och påverka modulens innehåll.
  *Möjlighet att delta i ett spel via forum med alla andra på nivå ÄTTLING, där du kämpar för ätten von Rijns makt och inflytande i enklaven.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 15 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 2,000 or more About US$ 208

  ÄTTLING - UTGÅVA VIGG

  Du får:
  *Den kompletta expansionen Mutant: Elysium i mycket begränsad specialutgåva, med ätten Viggs emblem tryckt på omslaget av boken/böckerna. Denna utgåva kommer bara att finnas tillgänglig via denna kickstarter.
  *Spelet i PDF-format minst en månad innan den släpps i tryck.
  *Ett särskilt hedersomnämnande i den tryckta produkten.
  *Ett certifikat med ättens Viggs sigill, signerat av spelets konstruktörer och illustratörer, och numrerat 1-25 i den ordning pledgarna är lagda.
  *Stor poster (70x100 cm) av omslagsbilden, signerad av Simon Stålenhag själv.
  *Tillgång till ett särskilt designforum med möjlighet att kommentera och påverka modulens innehåll.
  *Möjlighet att delta i ett spel via forum med alla andra på nivå ÄTTLING, där du kämpar för ätten Viggs makt och inflytande i enklaven.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 7 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 2,000 or more About US$ 208

  ÄTTLING - UTGÅVA MORGONSTIERNA

  Du får:
  *Den kompletta expansionen Mutant: Elysium i mycket begränsad specialutgåva, med ätten Morgonstiernas emblem tryckt på omslaget av boken/böckerna. Denna utgåva kommer bara att finnas tillgänglig via denna kickstarter.
  *Spelet i PDF-format minst en månad innan den släpps i tryck.
  *Ett särskilt hedersomnämnande i den tryckta produkten.
  *Ett certifikat med ättens Morgonstiernas sigill, signerat av spelets konstruktörer och illustratörer, och numrerat 1-25 i den ordning pledgarna är lagda.
  *Stor poster (70x100 cm) av omslagsbilden, signerad av Simon Stålenhag själv.
  *Tillgång till ett särskilt designforum med möjlighet att kommentera och påverka modulens innehåll.
  *Möjlighet att delta i ett spel via forum med alla andra på nivå ÄTTLING, där du kämpar för ätten Morgonstiernas makt och inflytande i enklaven.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 9 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 2,000 or more About US$ 208

  ÄTTLING - UTGÅVA SKARPRÄTTARE

  Du får:
  *Den kompletta expansionen Mutant: Elysium i mycket begränsad specialutgåva, med ätten Skarprättares emblem tryckt på omslaget av boken/böckerna. Denna utgåva kommer bara att finnas tillgänglig via denna kickstarter.
  *Spelet i PDF-format minst en månad innan den släpps i tryck.
  *Ett särskilt hedersomnämnande i den tryckta produkten.
  *Ett certifikat med ättens Skarprättares sigill, signerat av spelets konstruktörer och illustratörer, och numrerat 1-25 i den ordning pledgarna är lagda.
  *Stor poster (70x100 cm) av omslagsbilden, signerad av Simon Stålenhag själv.
  *Tillgång till ett särskilt designforum med möjlighet att kommentera och påverka modulens innehåll.
  *Möjlighet att delta i ett spel via forum med alla andra på nivå ÄTTLING, där du kämpar för ätten Skarprättares makt och inflytande i enklaven.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Limited 22 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Reward no longer available

  Pledge SEK 800 or more About US$ 83

  OFFICER

  Du får:
  *Den kompletta expansionen Mutant: Elysium i standardutgåva, hemskickad innan den släpps i butik.
  *Spelet i PDF-format minst en månad innan den släpps i tryck.
  *Ett särskilt hedersomnämnande i den tryckta produkten.
  *Tillgång till ett särskilt designforum med möjlighet att kommentera och påverka modulens innehåll.
  *Ett certifikat med Elysiums sigill, signerat av spelets konstruktörer och illustratörer, och numrerat 1-50 i den ordning pledgarna är lagda.
  *Stor poster (70x100 cm) av omslagsbilden, signerad av Simon Stålenhag själv.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  Reward no longer available 50 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (21 days)