Project image
)}
SEK 5,558
pledged of SEK 50,000pledged of SEK 50,000 goal
20
backers
0seconds to go
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Fri, June 8 2018 9:29 AM UTC +00:00
Stellan NordahlBy Stellan Nordahl
First created
Stellan NordahlBy Stellan Nordahl
First created
SEK 5,558
pledged of SEK 50,000pledged of SEK 50,000 goal
20
backers
0seconds to go
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Fri, June 8 2018 9:29 AM UTC +00:00

About

Radio Medvetna val

(For English translation of the Story, please scroll down! The live-radio program will be recorded in Swedish.)  

Det finns en inneboende längtan hos många människor att kunna göra val som är bäst för världen. Det finns samtidigt en bortglömd kraft i dagens samhälle - den inre kraften hos varje människa.

I tio samtal kommer vi att göra en djupdykning i vad denna kraft i form av medvetna val skulle kunna innebära för oss som individer, organisationer, samhälle och värld - och hur den kan möta vår längtan. Vi undrar; Vad händer när vi gör medvetna val? Och hur kan vi göra mer medvetna val i våra liv, vårt arbetsliv och i vår värld?

Hur kan jag bidra som vän, som kollega, som respektive, som förälder, som samhällsmedborgare, som människa? Vilken möjlighet har jag att bidra till en bättre värld genom medvetna val?

För att möjliggöra Radio Medvetna val behöver vi din hjälp med idéer om ämnen att ta upp, pengar till finansiering av produktionen samt kontakter till intressanta gäster för programmen.

Martin Hansson & Stellan Nordahl
Martin Hansson & Stellan Nordahl

Medvetna val   

I radioserien vill vi undersöka vad som sker när vi tillkännager och värderar den inre kraften och gör medvetna val på alla plan.

Exempelvis: Hur kommer våra organisationer se ut? Hur kommer våra relationer fungera? Hur kommer skola och lärande se ut? Hur kommer ledarskap att fungera? Hur ser arbetslivet ut? Hur görs affärer? Hur kommer vi se på oss själva, varandra och omvärlden?

Fördelaktiga förhållningssätt  

Ett fördelaktigt förhållningssätt och ett medvetet val är det som avsiktligt skapar framtiden. Genom att välja och därmed förmedla hopp och framtidstro ökar vi känslan av hopp, för oss själva, varandra och mänskligheten.  

Hur kan vi välja fördelaktiga förhållningssätt i våra privatliv och i vårt arbetsliv? Hur kan vi bidra till något större?

Bäst för världen  

Vi tror att när vi om tjugo år ser tillbaka på där vi befinner oss nu, kommer beskriva det som att vi var mitt i ett större paradigmskifte. Och det är våra val som skapar skiftet. Ett skifte som gör att vi rör oss från begrepp som offer, begränsade resurser och konkurrens till möjligheter, tillräckliga resurser och samarbete. Ett skifte som tar vårt paradigm från bäst i världen till BÄST FÖR VÄRLDEN.  

Det är detta skifte vi vill lära oss mer om genom denna radioserie.

Tillsammans   

Vårt mål att göra någonting tillsammans med alla er som också är intresserade av begrepp såsom medvetna val och fördelaktiga förhållningssätt och som precis som vi tycker att det är dags för skiftet från bäst i världen till bäst för världen. Och därför ber vi om din hjälp; 
- Vilka områden vill du veta mer om?
- Vilka personer tänker du kan hjälpa oss alla att lära oss mer om medvetna val och därför bör vara med som gäster i programmet?
- Vilka kontakter har du?

För att visa hur vi tänker vår idé har vi planerat och bjudit in gäster till de första tre programmen som kommer sändas innan sommaren.  

 • 11/6 - Medvetna val i världen. Gäst: Per Johansson, Idéhistoriker, Humanekolog, Analytiker  
 • 18/6 - Medvetna val i språket. Gäst: Io Skogsmyr, Evolutionsbiolog, Neuropsykolog, Organisationskonsult 
 • 25/6 - Medvetna val i politiken. Gäst: Dominic Bosman Venter, Transformativ samhällsutvecklare, Filosof, Pedagog, Processterapeut

Kvarstår att fylla sju program med innehåll och spännande gäster! Det sista programmet kommer dessutom sändas inför publik och alla programmets gäster bjuds in att vara med.

Vi ser fram emot dina tankar och idéer och viktiga stöd.  

/Martin och Stellan
Ps. Du kontaktar oss lättast på radio@medvetnaval.nu

Martin Hansson har länge varit intresserad av och arbetat med musik och radio. I arbetet med Radio Södra Station kom han för ett par år sedan att träffa Stellan Nordahl, då Stellan var inbjuden som gäst. Stellan arbetar med förhållningssätt och har tagit fram en modell för medvetna val (finns även som bok och ljudbok utgiven på Hoi förlag - du hittar den där böcker finns). Läs mer på www.medvetnaval.nu
Tillsammans delar de en passion för att ta reda på nya saker och för att återta den inre kraften hos människan.

An Intentional Story of Intent 

A lot of people are longing for being best for the world. At the same time our society has forgotten the inner force every human possess.  

Our intent is to make a live-radio series on Intentional Decisions and in ten programs explore the inner force and how it can set free the Power of choice - and also meet the longing.

To make the radio series possible - we need your help in forms of ideas, support and contacts.

Intentional Decisions  

What we choose to value most in our lives will have a dominating effect on the way we form our lives – consciously or subconsciously. We experience reality through our intent and our perception creates our reality. Intentional Decisions is a compelling model for raising awareness of the possibility of choice (a variety of choices), and empowers us with the ability to decide (the process of choosing, i.e. pick one).  

Our intent is all about how we choose to look at ourselves, at each other and the world around us. It is also closely connected to how we choose to approach things, e.g. people and situations. By consciously choosing our attitude, we do not only change how we perceive things, but even change the state of things in our lives.  

A Favourable Approach  

A favourable approach does not necessarily mean a positive outlook. Rather, it is an approach that benefits you and brings flow into your daily life. A favourable approach and a conscious choice are the elements that intentionally shape our future. 

By intentionally choosing a favourable approach – and thereby conveying optimism and belief in the future – we increase our sense of hope; for ourselves, for each other and for mankind.

Best for The World   

Twenty years from now, looking back, we will see that we were in the middle of a major shift. A shift from the paradigm that implies competition as something good and that prioritises becoming best-in-the-world, to a worldview that engenders being best-for-the-world.  

Together  

With Intentional Decisions we can participate in making the shift from becoming best in the world to be best for the world. To create a sustainable society and a world based on collaboration, co-creation and life affirming intent. We invite you to be a part of it! 

We need your help - in what areas to explore, in your valuable support, in what guest to invite and in how to reach out.   

With hope for the future  

/Martin Hansson and Stellan Nordahl  
Ps. Pls Contact us at radio@medvetnaval.nu

Risks and challenges

Vår intention med radioserien är tydlig och vi ser inte några egentliga hinder för att genomföra projektet. Detta då vi verkligen brinner för projektet samtidigt som vi är både nyfikna och möjlighetsfokuserade.

Vi har för att dels komma igång och dels visa hur vi tänker, planerat in de tre första programmen, vilka kommer sändas i juni 2018. Vi har även satt ämnena för dessa tre program och bokat tre mycket intressanta gäster. Det är också klart att vi kommer kunna sända från en studio i Furulund i Skåne.

När projektet väl är finansierat och vi drar igång behöver vi även hjälp med att nå ut - både med påannonseringar inför, själva sändningarna och länkar till programmen i efterhand. Detta både i existerande kanaler och i nya - tex i lokaltidningar, intresserade facebookgrupper och bland vänner och bekanta.

---

We have a clear intent with the radio series and we foresee no serious obstacles, as this is a work of passion and deep commitment.

We have a plan for the first three programs, and also interesting guest booked. These programs will be broadcasted in June 2018.We have a place to broadcast from ad we also have ideas on how to present the programs.

Once the project is financed we will also need help spreading the good news, by old and new fans. All tips and tricks are most welcome.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 200 or more About $22

  Supporter - Gynnare

  Ditt namn står med under rubriken "Gynnare" på Radio Medvetna vals sida under www.medvetnaval.nu

  ---
  Your name will be dispalyed as a supporter on the radio page at www.medvetnaval.nu

  Less
  Estimated delivery
  11 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About $55

  Real Supporter - Äkta gynnare

  Ditt namn står med under rubriken "Äkta Gynnare" på Radio Medvetna vals sida under www.medvetnaval.nu

  ---
  Your name will be dispalyed as a "Real Supporter" on the radio page at www.medvetnaval.nu

  Less
  Estimated delivery
  4 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About $110

  Live supporter - Äkta gynnare livekänsla

  Ditt namn står med under rubriken "Äkta Gynnare" på Radio Medvetna vals sida under www.medvetnaval.nu

  Du får även en exklusiv inbjudan till det avslutande programmet som kommer sändas inför publik under sensommaren. Till detta tillfälle är samtlga programgäster inbjudna.

  ---
  Your name will be dispalyed as a "Real supporter" on the radio page at www.medvetnaval.nu

  You will also get an exclusive invitation to the
  last program which will be broadcasted in front of a live audiens. All radio guests are invited.

  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About $548

  Mentioned in show - Nämnd i programmet

  Som ovan +
  att du nämns i slutet av varje program såsom en "värdefull gynnare".

  ---
  As above +
  You are acknowledged as a "valued supporter" at the end of each show.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About $1,096

  Official sponsor - Officiell gynnare

  Som ovan +
  att du nämns i början av varje program såsom en "officiell gynnare". Du omnämns även i marknadsföringen i samband med lansering och inför varje program.

  ---
  As above +
  You are acknowledged as an "official sponsor" at the beginning of each show. You will also be mentioned in the marketing of the each program.

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 50,000 or more About $5,480

  Philanthropist - Filantrop

  Du tänker som vi, men har inget behov av att uttala det. Vi tackar dig på förhand!
  ---
  You realise the value of the idea, but you don't need any recognision. We thank you in advance!

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (29 days)