Share this project

Done

Share this project

Done
Hvordan er det å være ung på sykehus? Hjelp oss å finne det ut! Vi vil lage 10 personlige videohistorier fra sykehushverdagen.
Hvordan er det å være ung på sykehus? Hjelp oss å finne det ut! Vi vil lage 10 personlige videohistorier fra sykehushverdagen.
58 backers pledged NOK 51,350 to help bring this project to life.
Last updated

About

Digitale sykehusfortellinger: å være ungdom på sykehus project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound

Digitale sykehusfortellinger: å være ungdom på sykehus

NOK 51,350

58

(English below)

10 fortellinger fra 10 ungdommer på sykehus

Vi vil hjelpe ti ungdommer som tilbringer mye tid på sykehus, til å lage hver sin videohistorie om hvordan hverdagen deres er. Ti ungdommer, ti digitale sykehusfortellinger. Vi vil høre hvordan unge på sykehus har det, fortalt med deres egen stemme. Ungdommene skal først og fremst få vise videofortellingene til pårørende, venner, leger og sykepleiere som de har rundt seg.

Vi håper også at så mange som mulig av de digitale fortellingene kan legges ut på nettsiden digitalesykehusfortellinger.no slik at du også får se.

Hvorfor er dette viktig?

Det er viktig fordi digitale fortellinger kan bidra til økt forståelse mellom mennesker. Økt forståelse gir empati, empati gir mer omsorg til hverandre.

Gjennom tidligere workshops vi har holdt i digital fortellinger, har vi erfart at den som viser frem sin digitale fortelling lærer bort noe om seg selv til de som får se fortellingen. samtidig forstår de noe mer om seg selv. Ofte legger vi merke til at vi ikke er så ulike hverandre som det vi kanskje trodde.

Hva er en digital fortelling?

Det er opptil 3 minutter lange videoer som lages med tilgjengelige verktøy som telefon, nettbrett og pc. Det handler om personen selv, i jeg-person, med muntlig fortelling og bilder eller video som personen vil dele med andre.

Hvem er vi?

AnneFi Troye har gjennom Cornelia stiftelsen bidratt til at unge kreftsyke får en mulighet til å følge venner og skole fra sykesengen. Hun har gitt ut kommunikasjonsverktøy som laptoper, mobiltelefoner og nettbrett siden 2004.

Merete Grimeland og Therese Byhring driver firmaet World Wide Narrative, et lite sosial innovasjonsbyrå, som har jobbet med workshop i digitale fortellinger siden oppstarten i 2012. WWN har jobbet mest med unge for å hjelpe dem med å formidle sin historie til menneskene rundt dem.

Workshop

For å få til dette må vi reise dit hvor ungdommene er, og veilede de gjennom videoproduksjonen der. Gjennom en workshop går vi igjennom hele prosessen fra å skrive historien sin, til å ta bilder og filme, og så klippe lyd og bilde sammen til en video. Alt gjennomføres med med de digitale hjelpemidlene vi har tilgjengelig: Smarttelefoner, nettbrett eller laptop. Det er ofte mye enklere for ungdommer å fortelle om seg selv, hvordan de har det og hva de trenger når de får bruke verktøy som de er komfortable med. Verktøy som de bruker hver dag. Og når de får brukt litt tid på hvordan og hva de skal formidle i forkant. 

Så ja, hvordan er det å være ung på sykehus idag? Det er dette vi skal finne ut med digitale sykehusfortellinger.

Prosjektet skal bruke tid og penger på

 • Reise og opphold ( alle ungdommer behandles ikke i Oslo)
 • Coache og veilede ungdommene i videoproduksjonen sin
 • Hjelp til klipping av videoene

Sånn gjennomfører vi workshopen: 

Tidslinje

- Oktober - November: Kickstarterkampanje

- Desember: Workshop og coaching 

- Januar: Workshop og coaching + etterbehandling av videoer

Du kan følge med på hva som skjer gjennom nettsiden: digitalesykehusfortellinger.no.

************************************************************************************************

In english:

10 stories from 10 youngsters in a hospital

Together with ten youngsters, who spend a lot of time in the hospital, we want to make ten video stories about their everyday life. Ten youngsters, ten Digital Hospital Stories. We want to hear stories about hospital life, told with the youngsters' own voice. The stories will first and foremost be shown to their families, friends, doctors and nurses.

We hope to also put most of the videos on our website, digitalesykehusfortellinger.no, so that you also can see them.

Why is this important?

It is important because digital stories can contribute to increased understanding between people. Increased understanding results in empathy, empathy results in more caring for each other. 

Through previous workshops that we have held in digital storytelling, we have found that the person sharing his or her video is able to teach something new about themself to the viewers. At the same time they understand something about themself. Often we notice that we are not so different from each other as we might have thought.

What is a digital story?

A digital story is a video up to 3 minutes long, made on easily accessible tools like phones, pads, or computers. The video is about the person telling the story, told in the first person, with pictures or video and a voice-over. The story is something the person wants to share with others. 

Who are we?

Through the Cornelia Foundation, AnneFi Troye has helped young people with cancer get a chance to follow school and friends from their hospital bed. She has been giving out communication tools such as mobile phones, tablets and laptops since 2004.

Merete Grimeland and Therese Byhring run the business World Wide Narrative, a small social innovation agency, that has been running workshop in digital storytelling since its start in 2012. WWN has mostly worked with young people to help them communicating their story to the people around them.

Workshop

To make this happen, we have to go where the youngsters are, and guide them through the videoproduction there. Through a workshop we will go through the whole process, from writing their story, to taking pictures or filming, and then edit their material to make a video. Everything will be done with the digital tools we have available: Smartphones, tablet or laptop. Often it’s much easier for young people to talk about themselves, how they feel and what they need when they get to use the tools that they are comfortable with. Tools they use every day. And when they spend a little time planning how and what they want to tell in their story. 

So, how it is to be young and in the hospital today? This is what we will find out through Digital Hospital Stories.

The project will spend time and money on

 • Travel and accommodation (all youngsters are not treated in Oslo)

 • Coaching and mentoring the youngsters through their video production

 • Help in editing the videos

Timeframe

October - November: Kickstarter campaign

Desember: Workshop and coaching

January: Workshop and coaching + final editing of the videos

You can follow the process through our website: digitalesykehusfortellinger.no.

Risks and challenges

Vår viktigste oppgave er å ivareta ungdommene som lager digitale fortellinger. Det betyr at du kanskje ikke får sett de ferdige videoene.

Personvern er viktig. De blir bare lagt ut på nettsiden dersom ungdommene er helt sikre og foreldrene deres samtykker til det. Vi vil også gå gjennom alle videoene for å sikre at de kan benyttes i denne sammenheng.

***********************************************************************************************

In english:

Our most important task is to protect the young people who create the digital stories. That can mean that you might not get to see the all the finished videos.

Privacy is important. The videos will only be posted on our website if the youngster is completely sure and their parents agree. We will also review all videos to ensure that they can be used in this context.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge NOK 50 or more About US$ 6

  Hvis du gir oss 50 kr kommer du på listen over superhelter på nettsiden, digitalesykehusfortellinger.no. ***********************************************
  If you pledge 50 NOK, you’ll be on the list of super heroes listed on our website, digitalesykehusfortellinger.no.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  12 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge NOK 100 or more About US$ 12

  Hvis du gir oss 100 kroner sender vi deg en kjempehyggelig takketweet.

  I tillegg får du navnet ditt på listen over superhelter på nettsiden. ***********************************************

  If you pledge 100 NOK, we’ll tweet you a grateful thank you! You’ll also be on the list of super heroes listed on our website, digitalesykehusfortellinger.no.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  12 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge NOK 250 or more About US$ 28

  Hvis du gir oss 250 kr sender vi deg et veldig fint takkekort på epost.

  I tillegg sender vi deg en takketweet og skriver navnet ditt på listen over superhelter på nettsiden. ***********************************************

  If you pledge 250 NOK, we’ll send you a really nice thank you card by email. You’ll also get a tweet with a grateful thank you, and you’ll be on the list of super heroes listed on our website, digitalesykehusfortellinger.no.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  15 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge NOK 500 or more About US$ 56

  Hvis du gir oss 500 kr får du et helt ekte håndskrevet takkekort fra oss i posten.

  I tillegg sender vi deg en takketweet og skriver navnet ditt på listen over superhelter på nettsiden. ***********************************************

  If you pledge 500 NOK, we’ll send you a super nice thank you post card by mail. You’ll also get a tweet with a grateful thank you, and you’ll be on the list of super heroes listed on our website, digitalesykehusfortellinger.no.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  11 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge NOK 1,000 or more About US$ 112

  Hvis du gir oss 1 000 kr kommer navnet ditt i rulleteksten på alle filmene som blir laget.

  I tillegg får du et helt ekte håndskrevet takkekort fra oss i posten, en takketweet og navnet ditt på listen over superhelter på nettsiden. ***********************************************

  If you pledge 1000 NOK, your name will be listed in the end credits of all the videos beeing made. We’ll also send you a super nice thank you post card by mail, a tweet with a grateful thank you, and you’ll be on the list of super heroes listed on our website, digitalesykehusfortellinger.no.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  2 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge NOK 2,500 or more About US$ 279

  Hvis du gir oss 2 500 kr får du en personlig videotakk fra AnneFi.

  I tillegg får du navnet ditt i rulleteksten på alle filmene, et helt ekte håndskrevet takkekort fra oss i posten, en takketweet og navnet ditt på listen over superhelter på nettsiden. ***********************************************

  If you pledge 2500 NOK, you’ll get a personal video thank you from AnneFi. Your name will be listed in the end credits of all the videos beeing made, we’ll send you a super nice thank you post card by mail, a tweet with a grateful thank you, and you’ll be on the list of super heroes listed on our website, digitalesykehusfortellinger.no.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge NOK 5,000 or more About US$ 558

  Hvis du gir oss 5 000 kr får du en illustrasjon av deg selv som superhelt, som du for eksempel kan bruke på dine sosiale medieprofiler.

  I tillegg får du en personlig videotakk fra AnneFi, navnet ditt i rulleteksten på alle filmene, et helt ekte håndskrevet takkekort fra oss i posten, en takketweet og navnet ditt på listen over superhelter på nettsiden. ***********************************************

  If you pledge 5000 NOK, you’ll get an illustration of yourself as a superhero, that you can use on your social media profiles. You’ll also get a personal video thank you from AnneFi, your name will be listed in the end credits of all the videos beeing made, we’ll send you a super nice thank you post card by mail, a tweet with a grateful thank you, and you’ll be on the list of super heroes listed on our website, digitalesykehusfortellinger.no.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge NOK 10,000 or more About US$ 1,116

  Hvis du gir oss 10 000 kr får du være med på en privat premierevisning (i Oslo) av alle filmene vi kan vise.

  I tillegg får du får du en illustrasjon av deg selv som superhelt, en personlig videotakk fra AnneFi, navnet ditt i rulleteksten på alle filmene, et helt ekte håndskrevet takkekort fra oss i posten, en takketweet og navnet ditt på listen over superhelterpå nettsiden. ***********************************************

  If you pledge 10000 NOK, you’ll get to attend a private premiere (in Oslo) of all the videos. You’ll also get an illustration of yourself as a superhero, that you can use on your social media profiles. You’ll also get a personal video thank you from AnneFi, your name will be listed in the end credits of all the videos beeing made, we’ll send you a super nice thank you post card by mail, a tweet with a grateful thank you, and you’ll be on the list of super heroes listed on our website, digitalesykehusfortellinger.no.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  2 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge NOK 25,000 or more About US$ 2,788

  Hvis du gir oss 25 000 kr får du et foredrag med oss hvor vi forteller om hva vi har lært av prosjektet.

  Du får også være med på en privat premierevisning (i Oslo) hvor du får se alle filmene vi kan vise, en illustrasjon av deg selv som superhelt, en personlig videotakk fra AnneFi, navnet ditt i rulleteksten på alle filmene, et helt ekte håndskrevet takkekort fra oss i posten, en takketweet og navnet ditt på listen over superhelterpå nettsiden. ***********************************************

  If you pledge 25000 NOK, you’ll get a talk by us, where we’ll tell you about this project and what we have learned. You’ll also get to attend a private premiere (in Oslo) of all the videos. You’ll get an illustration of yourself as a superhero, that you can use on your social media profiles. You’ll also get a personal video thank you from AnneFi, your name will be listed in the end credits of all the videos beeing made, we’ll send you a super nice thank you post card by mail, a tweet with a grateful thank you, and you’ll be on the list of super heroes listed on our website, digitalesykehusfortellinger.no.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  NOK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)